Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) organizuotoje diskusijoje „Socialinė partnerystė: kaip pamatuosime rezultatus?“ verslo atstovai išreiškė norą didesnei informacijos sklaidai apie valdžios priimamus sprendimus. Diskusijoje dalyvavę valdžios atstovai Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas bei aplinkos ministras Valentinas Mazuronis teigė, kad valdžia siekia skaidraus bendradarbiavimo su verslo atstovais. Jie pabrėžė, kad verslininkų pasiūlymai ir rekomendacijos įvairiems įstatymų projektams yra  laukiami.

Diskusijos metu aptartas valdžios ir verslo atstovų dialogo skatinimas bei tinkamas informavimas. Diskusiją vedęs Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus iškėlė dalyvavimo parlamentiniuose klausymuose bei informacijos sklaidos trūkumo klausimą.

„Vienas iš būdų išreikšti savo nuomonę bei pateikti siūlymus yra dalyvavimas parlamentiniuose klausymuose. Norėtųsi, kad būtų sudaromos sąlygos dalyvauti šiuose klausymuose ir inicijuoti temas mums rūpimais klausimais“, – teigė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas V. Sutkus.

Anot LVK prezidento, kiekviena ministerija pateikia didelius informacijos kiekius, todėl verslo atstovai ne visada spėja sekti naujausią informaciją. V. Sutkaus siūlymu, į įstatymų projektų svarstymus Seime ar komitetuose verslo atstovai turėtų būtų kviečiami atskiru pakvietimu.

„Vis dar mažai matomas grįžtamasis ryšys ar reakcija iš valdžios pusės, kai kalbame apie verslo atstovų teikiamus siūlymus. Norisi aiškesnės tvarkos Seimo komitetų veikloje – tikslios informacijos, kurią valandą ir koks įstatymas bus nagrinėjamas“, – vardino iškylančias socialinės partnerystės problemas Laimonas Skibarka, Lietuvos verslo konfederacijos komercinės teisės ir praktikos komisijos pirmininkas.

Diskusijos metu taip pat buvo aptartas darbo grupių kūrimo tikslingumas. V. Sutkus akcentavo, kad LVK palaiko Vyriausybės iniciatyvą aktualius ekonominius ir socialinius klausimus analizuoti darbo grupėse ir, tariantis su socialiniais partneriais ieškoti geriausių sprendimų. Prieš priimant sprendimus ir imantis veiksmų, būtina įvertinti esamą situaciją.

„Iš mūsų vyriausybės tikimasi didesnio iniciatyvumo ir konkrečių sprendimų priėmimo. Laikausi pozicijos, kad prieš ką nors darant, reikia nuosekliai ištirti situaciją ir tik tada priimti sprendimus. Tačiau komanda turi būti ryžtinga – priimtus sprendimus vykdyti“, – teigė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Ministro Pirmininko teigimu, darbo grupių efektyvumas užtikrinamas suformuluojant konkrečius tikslus ir uždavinius bei nustatant laikotarpį, per kurį jie turi būti įgyvendinami. Tuo tarpu aplinkos apsaugos ministras Valentinas Mazuronis teigė, kad nėra svarbu, kokia forma yra dirbama – svarbu pasiekti rezultatai.

Ministrui Pirmininkui pritarė Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas. Anot jo, prieš priimant reikšmingus sprendimus būtina nuodugniai susipažinti su situacija ir gauti ekspertų išvadas. Jis taip pat pastebėjo, kad įstatymų leidyba turėtų būti Vyriausybės prioritetas, o ne Seimo atstovų individualios iniciatyvos. Seimo pirmininkas skatino verslo atstovus diskutuoti su valdžios atstovais bei teikti savo siūlymus.

Diskusiją apibendrinęs V. Sutkus dar kartą pabrėžė, kad verslininkai yra nusiteikę bendradarbiauti su valdžios atstovais. Jo teigimu, socialinė partnerystė tarp verslo ir valdžios atstovų yra itin svarbi.

Panašūs įrašai