Lietuvos
įstatymai asmens kodą išskiria kaip ypač svarbius asmens duomenis, kurių negali
atskleisti ne tik trečioji šalis, bet ir pats asmuo. Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija teigia, kad toks griežtas reglamentavimas saugo gyventojus
nuo tapatybės vagysčių bei su tuo susijusių grėsmių. Tačiau verslo atstovai
tvirtina, kad asmens kodo apsauga yra pernelyg sugriežtinta ir dažnai tampa
kliūtimi inovatyvių verslų vystymui, o nuo to nukenčia ir patys vartotojai.
Lietuvos verslo konfederacijos organizuotoje konferencijoje Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos ir verslo atstovai diskutavo apie grėsmes, problemas, su
kuriomis susiduria verslas, ir galimus jų sprendimo būdus. 

„Europos Sąjungos teisės aktai asmens kodo
naudojimo nereglamentuoja. Šie griežti apribojimai yra nustatyti mūsų
nacionaliniais teisės aktais. Tačiau reikėtų įsivertinti, ar toks reikalavimas
yra būtinas. Svarbu surasti balansą tarp gyventojų intereso ir efektyvaus
elektroniniu paslaugu plėtros“, – sakė Andrius Iškauskas, Lietuvos verslo
konfederacijos E-verslo, IT ir telekomunikacijų bei intelektinės nuosavybės
apsaugos komisijos pirmininkas.

Konferencijoje dalyvavę verslininkai teigė, kad
vartotojai yra per daug prigąsdinti dėl grėsmių, galinčių kilti atskleidus
asmens kodą. Internetinės parduotuvės „Imk.lt“ vadovas Jurgis Gylys teigė, kad
elektroninei prekybai tai itin skaudžiai atsiliepia. „Kartais pirkėjai netgi
atsisako pasirašyti lizingo sutartis, kai sužino, kad bus reikalingas jų asmens
kodas. Šiandieninė asmens duomenų apsaugos sistema nėra priimtina nei verslui,
nei gyventojams“, – sakė J. Gylys.

Verslininkai ragino prisiminti asmens kodo kūrimo
istoriją. Anot jų, pagrindinė idėja buvo sukurti priemonę asmenų
identifikavimui, ypač informacinėse technologijose. Tuo tarpu dabartinėje
situacijoje ši funkcija tampa neįmanoma, o asmens kodas paverstas labiausiai
įslaptinta informacija. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovas dr.
Algirdas Kunčinas paragino verslo atstovus sėsti prie diskusijų stalo,
išklausyti abipusius argumentus ir ieškoti geriausių sprendimų.

Lietuvos verslo konfederacija tęs dialogą tarp
verslo ir atsakingų valstybinių institucijų, kad asmens duomenų apsaugos
klausimai būtų tinkamai išdiskutuoti, išklausyti visi argumentai ir priimti
tinkamiausi sprendimai tiek vartotojui, tiek verslui.

Panašūs įrašai