Kad viešieji pirkimai vyktų sklandžiai, perkančiosios organizacijos neabejotinai turi bendrauti su tiekėjais. Tačiau šis santykis privalo būti tinkamas ir būtinai – etiškas. Skatindama skaidrumą viešųjų pirkimų procesuose, Lietuvos verslo konfederacija (LVK) pristato „Tiekėjų etikos kodeksą“ ir kviečia verslo įmones palaikyti šią iniciatyvą. Šio Kodekso tikslas – nustatyti etiško tiekėjų elgesio ribas, kad etiškas elgesys dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose taptų standartu.
Kodeksą galima parsisiųsti ČIA.

Kodeksu siekiama paskatinti vis daugiau tiekėjų viešuosiuose pirkimuose dalyvauti skaidriai, kad viešieji pirkimai sudarytų sąlygas skaidriai konkurencijai tarp tiekėjų, o perkančiosioms organizacijoms suteiktų galimybę efektyviai siekti viešųjų pirkimų tikslų – prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Kodekse išskiriamos pačios svarbiausios etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gairės, tačiau tai nėra baigtinis etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose taisyklių sąrašas. Kodeksą kūrė darbo  komanda, vadovaujama Lauros Šlepaitės, advokatų kontoros LAWIN asocijuotos teisininkės.

 „Viešųjų pirkimų skaidrumas ir efektyvumas didžiąją dalimi priklauso nuo teisinio reglamentavimo. Tačiau neretai susiduriama su viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų veiksmais, nederančiais su etišku elgesiu. Pavyzdžiui, tiekėjas siūlo akivaizdžiai per mažą kainą, nors žino, kad negalės tinkamai įvykdyti sutarties, arba piktybiškai vilkina viešojo pirkimo procesą, nepagrįstai skųsdamas rezultatus. Šis kodeksas – tai pačių tiekėjų iniciatyva skaidrinti ir efektyvinti viešuosiuos pirkimus iš savo pusės“, – sako Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas.

Kodekse akcentuojami pagrindiniai dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose principai: teisingumas, protingumas, sąžiningumas, konfidencialumas, įstatymų laikymasis, viešojo intereso saugojimas, interesų konfliktų vengimas. Atskiruose Kodekso punktuose aptariama tiekėjo etika prieš pirkimą, pirkimo metu bei pasibaigus pirkimo procedūroms. Prieš pirkimą tiekėjai įsipareigoja nesitarti su kitais tiekėjais dėl kainų nustatymo, nebandyti paveikti perkančiųjų organizacijų, nevilkinti pirkimo procedūrų, nesitarti su perkančiąja organizacija dėl pasiūlymų vertinimo. Pirkimo metu – nesiūlyti žinomai per mažos kainos, nedalyvauti pirkime neturint tinkamos patirties ir kvalifikacijos, nesiekti komerciškai jautrios informacijos išgauti teismo keliu. Po pirkimų procedūrų tiekėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti sutartį ir nesitarti su perkančiąją organizacija dėl dalies pirkimo objekto nevykdymo.

„Prisijungdamos prie pirmojo Lietuvoje tiekėjų etikos kodekso įmonės pademonstruotų atsakingą požiūrį į viešąjį interesą bei taip išreikštų savo paramą, prisidedant prie viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimo“, – sako Laura Šlepaitė, LAWIN asocijuota teisininkė, viena iš tiekėjų etikos kodekso kūrėjų. Tiekėjų etikos kodeksas bus pristatytas LVK organizuojamoje viešųjų pirkimų konferencijoje gegužės 23 d.

Panašūs įrašai