Birželio 27 d. išplėstiniame Lietuvos verslo konfederacijos posėdyje dalyvavo Ministro Pirmininko patarėja ekonomikai Irina Urbonavičiūtė ir Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėja Eglė Rimkutė. Posėdžio metu apžvelgtas Lietuvos verslo konfederacijos teiktų pasiūlymų Vyriausybės programai vykdymas bei kiti verslui aktualūs klausimai.

Konfederacijos atstovai atkreipė dėmesį į netobulą viešųjų pirkimų sistemą, ragindami Vyriausybę atitinkamai koreguoti viešųjų pirkimų įstatymus. Pagrindiniu trūkumu įvardintas daugiau nei 90 proc. viešųjų pirkimų naudojamas mažiausios kainos kriterijus, dar kartą akcentuota būtinybė skatinti ekonominio naudingumo kriterijaus taikymą. Taip pat paminėta kita aktuali problema – viešųjų pirkimų rezultatų apskundimo procedūros, leidžiančios piktybiškai vilkinti procesus.

Diskutuojant mokesčių reformos klausimais, Premjero patarėja informavo, kad planuojamas antras Vyriausybės sudarytos mokesčių darbo grupės veiklos etapas, kuris galėtų vykti po Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai. LVK atstovai pažymėjo, kad ši darbo grupė kaip tik turėtų dirbti pirmininkavimo metu.

Kalbant apie darbo grupių veiklą bendrai, LVK atstovai dar kartą pabrėžė savo pritarimą tam, kad Vyriausybė įvairius klausimus sprendžia darbo grupėse, diskutuodama su socialiniais partneriais. Tačiau pažymėta, kad būtina apsibrėžti darbo grupių veiklos rezultatų vertinimo kriterijus bei turėti jų veiklos reglamentus.

LVK siūlė paraginti Sveikatos apsaugos ministrą sudaryti aktyvią darbo grupę Sveikatos sistemos klausimams spręsti. Konfederacijos atstovai taip pat išreiškė norą dalyvauti Euro įvedimo darbo grupių veikloje, nes kol kas Lietuvos bankas nerodo iniciatyvos į šias diskusijas įtraukti socialinius partnerius ir diskutuoti su jais.

LVK akcentavo Vyriausybės programos kovos su korupcija ir šešėline ekonomika trūkumus, vykdant stebėseną ir prisiimant atsakomybę už rezultatus. Vyriausybė paskatinta tęsti projektą, kuriuo skatinamos ir apdovanojamos verslo ir socialinės antikorupcinės iniciatyvos.

Lietuvos verslo konfederacija XVI-osios Vyriausybės programai buvo pateikusi 55 pasiūlymus iš 10 verslo sričių. Formuodama savo programą ir veiklos prioritetus Vyriausybė atsižvelgė į daugiau nei pusę šių pasiūlymų.  

Panašūs įrašai