Vilniuje liepos 29 dieną vyko ketvirtasis Lietuvos ir Uzbekistano tarpvyriausybinės ekonominio bendradarbiavimo komisijos susitikimas, kuriam vadovavo Lietuvos užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas ir Uzbekistano išorinių ekonominių ryšių, investicijų ir prekybos ministro pirmasis pavaduotojas Akmalas Kamalovas.

Lietuvos verslo konfederacija aktyviai dalyvavo parengiamajame etape bei pačiame tarpvyriausybinės komisijos posėdyje atstovaudama LVK narių interesus investicijų ir turizmo sektoriuose.

Dvišalės komisijos susitikime buvo pasikeista informacija apie ekonominių ryšių raidą bei išreikštas abiejų šalių pasiryžimas toliau stiprinti ir plėtoti tarpusavio ekonominius prekybinius saitus. Komisija pažymėjo, kad ekonominis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Uzbekistano aktyvėja – tai rodo prekybos apimčių didėjimas. 2012 m. dvišalės prekybos apyvarta išaugo 57 procentais ir pasiekė 40,6 mln. eurų vertę. 2012 m. buvo pasiekta ligi šiol didžiausia Lietuvos ir Uzbekistano prekybos apyvarta per pastarąjį dešimtmetį. Prekybos apyvarta sparčiai auga ir 2013-aisiais. Šių metų sausio-balandžio mėnesiais Lietuvos ir Uzbekistano prekybos apyvarta buvo beveik 3 kartus didesnė, nei analogišku 2012 metų laikotarpiu.

Posėdyje buvo pažymėtos Lietuvos įmonių, dirbančių informacinių technologijų, žemės ūkio ir maisto produktų gamybos, statybinių medžiagų, transporto, medicinos paslaugų srityse, galimybės plėtoti bendradarbiavimą su Uzbekistanu. Taip pat akcentuotos galimybės gilinti partnerystę mokslo ir švietimo srityje, pabrėžta tiesioginių abiejų šalių aukštųjų mokyklų kontaktų svarba. 

Lietuvos delegacija atkreipė dėmesį į plačias bendradarbiavimo transporto srityje galimybes. Susitikime buvo pasiūlyta Uzbekistanui, gabenant krovinius Rytų-Vakarų transporto koridoriumi, išnaudoti strategiškai svarbų Klaipėdos jūrų uostą ir Lietuvos transporto ir logistikos infrastruktūrą.

Pasibaigus tarpvyriausybinės komisijos susitikimui surengtas Lietuvos ir Uzbekistano verslo forumas. Vizito metu Uzbekistano delegacijos atstovai dalyvavo atskiruose dalykiniuose susitikimuose su Lietuvos valstybinių įstaigų ir verslo atstovais.

Verslo forume Uzbekistano atstovų skaityti pranešimai (galima parsisiųsti pdf formatu):

Investment climate of Uzbekistan and prospectsin investment cooperation with Lithuaniancompanies in implementation of high-techinvestment projects

Investment Potential of Food Industryof the Republic of Uzbekistan

Investment Potential of Pharmeceutical Industry of Uzbekistan

 

Panašūs įrašai