Tarptautinė Rytų – Vakarų Transporto koridoriaus
Asociacija (EWTCA) kartu su JAV Teisingumo departamento programa  ICITAP, talkinant Lietuvos verslo  konfederacijai (LVK) rugsėjo 16 d. 15
val. organizuoja apvalaus stalo diskusiją,  kurios metu bus
pristatytas pilotinis projektas  „Krovinių gabenimas naudojant GPS/GSM įrangą“.

Šio projekto svarbiausias tikslas – pateikti
rekomendacijas verslui bei valdžios institucijoms, kaip taikyti inovacijas,
organizuojant  sienos kirtimo procesų
priežiūrą. Kartu bus siekiama tiksliai identifikuoti sienos kirtimo siauras
vietas bei palyginti sienų kirtimų proceso trukmes tarp atskirų šalių ir
naudojant skirtingas transporto rūšis. Ypatingas dėmesys yra numatomas skirti
Baltijos –Juodosios  jūros transporto
jungtims. Tyrimų rezultatai bus analizuojami ir aptariami keliais etapais
pilotinio projekto vykdymo metu ir jam pasibaigus viešose diskusijose ir
seminaruose, į kuriuos bus kviečiami tiek verslo, tiek valdžios  bei mokslo institucijų atstovai.

Planuojama programa:

15:00 – įžanginiai žodžiai
Algimantas Akstinas, Lietuvos verslo konfederacijos Generalinis direktorius
Algirdas Šakalys, Rytų – Vakarų transporto koridoriaus Asociacijos prezidentas
15:30 – pilotinio projekto „Krovinių gabenimas naudojant GPS/GSM įrangą“ pristatymas, Vytenis Ališauskas, ICITAP
Diskusija
16:00 – Donation letter and accompanying letter to EWTCA pasirašymas
Įrangos perdavimas (JAV ICITAP perduoda EWTCA)

Dėl dalyvavimo kreiptis:

tel. 212 1111
el.p. kristina@lvk.lt

Panašūs įrašai