Lietuvos verslo konfederacija palaiko sumanios specializacijos idėją ir kviečia verslo atstovus dalyvauti prioritetų identifikavime. Konfederacijos nuomone specializacija galėtų būti pagrindiniu šalies konkurenciniu pranašumu, užtikrinančiu lyderystę regione.

Kviečiame verslo atstovus dalyvauti LR ūkio ministerijos vykdomoje konsultacijoje teikiant savo siūlymus ir užpildant anketą. Jūsų nuomonė yra ypatingai svarbi tolimesniuose sumanios specializacijos raidos etapuose, nes sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimui bus pasitelktos 2014–2020 metams skirtos ES struktūrinės paramos lėšos.

Ūkio ministerija tikisi, jog Jūsų pasiūlymai padės atsakyti į klausimą, kokia kryptimi Lietuva toliau turėtų eiti, geriausiai išnaudodama visas mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros bei tobulinimo galimybes.

Anketą dėl sumanios specializacijos prioritetų galima rasti Mokslo studijų, stebėsenos centro (MOSTA)  tinklalapyje.
Anketą galima užpildyti iki rugsėjo 25 dienos.
Daugiau informacijos apie sumanios specializacijos prioritetų identifikavimo procesą galima rasti  MOSTA tinklalapyje.

Ūkio ministerijos kreipimasis.

Panašūs įrašai