DATA: 2013 m. lapkričio 7 d.
VIETA:  Verslo uosto konferencijų centre (Vilnius,Lvovo g. 25, III aukštas)

 

 

PROGRAMA:

08:30  Registracija, pasitikimo kava

09:00–10:30  I. Pakeitimai (angl. variations) pagal 13 FIDIC punktą
• atvejai, kada rangovas gali kreiptis dėl pakeitimo;
• pakeitimų pareikalavimo ir atlikimo procedūra.

II. Papildomi mokėjimai ir laiko pratęsimas (angl. additional payments, extension of time)
• skirtingų rizikų atsiradimo paskirstymas tarp rangovo ir užsakovo, sprendžiant papildomo darbų apmokėjimo ir (ar) laiko pratęsimo klausimus;
• atvejai, kai rangovas gali kreiptis reikalaudamas papildomo apmokėjimo už darbus ir (ar) laiko pratęsimo;
• atvejai, kai rangovas kartu su papildomu apmokėjimu gali reikalauti ir pagrįsto pelno;
• reikalavimų pateikimo procedūra ir šių reikalavimų pagrindimas.

Asta Augutytė, advokatų kontoros SORAINEN teisininkė

10:30–10:45  Kavos pertrauka

10:45–12:15  III. Inžinierius FIDIC sutartyse
• inžinieriaus teisės ir pareigos;
• santykis su techniniu prižiūrėtoju;
• inžinieriaus sprendimų priėmimas pagal 3.5 FIDIC punktą;
• inžinieriaus dalyvavimas atliekant galutinį darbų įvertinimą (angl. final determination).

Adrijus Bikulčius, UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ direktorius


12:15–13:15
  Pietų pertrauka

13:15–14:00 IV. FIDIC sutartys viešųjų pirkimų kontekste
• FIDIC sutarčių santykis su LR Viešųjų pirkimų įstatymu bei dažniausiai kylančios problemos;
• perkančiųjų organizacijų dažniausiai siūlomos FIDIC sutarčių sąlygos.

Laurynas Lukošiūnas, advokatų kontoros SORAINEN vyresnysis teisininkas, advokatas

14:00–15:00 V. Ginčų nagrinėjimo procedūros
Ginčų nagrinėjimo komisija:
• komisijos sudarymo tvarka;
• komisijos vaidmuo ginčų nagrinėjime;
• komisijos sprendimų privalomumas;
• arbitražas.

Jolita Komičiūtė, advokatų kontoros SORAINEN teisininkė, advokatė

15:00–15:30  Klausimų – atsakymų sesija

 
PRANEŠĖJAI:

Asta Augutytė, advokatų kontoros SORAINEN teisininkė
Teisininkė Asta Augutytė specializuojasi nekilnojamojo turto, statybos ir aplinkos
apsaugos srityse. Asta teikia konsultacijas didžiausiems nekilnojamo
turto rinkos dalyviams visais komercinio nekilnojamojo turto sandorių
klausimais: teritorijų planavimo, žemės teisės, aplinkos apsaugos,
projektavimo ir statybos, statybos įmonių atestavimo, energetikos
objektų statybos ir kitais.

Jolita Komičiūtė, advokatų kontoros SORAINEN teisininkė, advokatė
Advokatė Jolita Komičiūtė konsultuoja Lietuvos ir užsienio klientus
nekilnojamojo turto, projektavimo ir statybų teisės, taip pat teritorijų
planavimo bei turto vystymo klausimais. Jolita atstovauja klientams
derybose dėl statybos sutarčių, taip pat rengia šias sutartis, įskaitant
FIDIC sutarčių formas. Jolita Komičiūtė atstovauja vietos ir
tarptautiniams klientams teisminėse ir arbitražinėse su nekilnojamuoju
turtu bei teritorijų planavimu susijusiose bylose.

  Laurynas Lukošiūnas, advokatų kontoros SORAINEN vyresnysis teisininkas, advokatas
Advokatas Laurynas Lukošiūnas turi didelę patirtį viešųjų pirkimų teisės srityje teikiant pagalbą tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms, rengiant pirkimo dokumentus, atstovaujant ikiteisminiuose bei teisminiuose viešųjų pirkimų ginčuose, taip pat teikiant įvairaus pobūdžio konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais didžiausioms statybų, infrastruktūros ir kituose sektoriuose veikiančioms bendrovėms.


Adrijus Bikulčius,
UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ direktorius
Adrijus turi 7 metų patirtį vedant mokymus statybos sutarčių, projektavimo bei projektų valdymo temomis. 10 metų darbo patirtis statybų srityje: vadovavimas statinių projektų rengimui, statybos darbų pirkimo dokumentacijos ruošimas, dalyvavimas statybos darbų rangovo parinkimo konkursuose – kaip komisijos narys, statybos projektų vykdymas ir priežiūra, užsakovų bei statybos įmonių – rangovų konsultavimas susijęs su FIDIC statybos sutarčių pritaikymu Lietuvos Respublikos teisėje, statytojų atstovavimas įgyvendinant projektus – nuo projekto įgyvendinimo strategijos formavimo iki statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir defektinio laikotarpio pabaigos.

REGISTRACIJA

DETALI PROGRAMA

KAINA: 390 Lt + PVM
Antram asmeniui iš tos pačios įmonės taikoma 10 proc. nuolaida.

Panašūs įrašai