2013 m. lapkričio 6 dieną Medininkų pasienio kontrolės poste vyko išvažiuojamasis Muitinės konsultacinio komiteto (MKK) posėdis. Pagrindinė posėdžio tema „Tarpžinybinis bendradarbiavimas ir Lietuvos – Baltarusijos pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas“. Renginys sulaukė gausaus pasienio punktuose dirbančių pareigūnų ir kitų atsakingų tarnybų atstovų  bei svečių iš Baltarusijos muitinės dalyvavimo.

Prieš dalykinį posėdį Medininkų muitinės posto viršininkas Arūnas Sarulis organizavo Medininkų kelio posto infrastruktūros apžiūrą. Muitinės vadovas Antanas  Šipavičius ir jo pavaduotojas  Jonas Miškinis ne tik gyvai pristatė visus infrastruktūros objektus, bet ir konstruktyviai pakomentavo sprendžiamus tarpžinybinius klausimus bei atsakė į transporto, ekspeditorių, įvairių verslo asociacijų, įmonių bei mokslo įstaigų atstovų klausimus.

MKK posėdžio dalyviams pagrindinius pranešimus skaitė Lietuvos Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis ir Muitinės departamento Muitinės kontrolės organizavimo skyriaus viršininkas Vitas Volungevičius – „Tarpžinybinis bendradarbiavimas ir Lietuvos – Baltarusijos pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas“; Pasienio kontrolės punktų direkcijos direktorius Arnoldas Tvaronavičius – „Lietuvos–Baltarusijos pasienio kontrolės punktų plėtros klausimai ir eilių reguliavimas“;  Baltarusijos Respublikos valstybinio muitinės komiteto Muitinės kontrolės organizavimo valdybos viršininkas Orlovski Vladimir – „Baltarusijos Respublikos valstybinio muitinės komiteto taikomos priemonės siekiant užtikrinti sklandų valstybinės sienos kirtimą“.
Nors visų pranešėjų temos buvo išklausytos su deramu atidumu, daugiausiai klausimų ir diskusijų sukėlė Pasienio kontrolės punktų direkcijos direktoriaus Arnoldo Tvaronavičiaus pristatytas rengiamas projektas dėl  eilių elektroninio reguliavimo ir su tuo susiję  infrastruktūros pertvarkymai.
Posėdžio apibendrinime kalbėjęs Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius ir MKK Tarybos verslo atstovų grupės koordinatorius  Algimantas Akstinas pažymėjo ir verslo bendruomenės indėlio svarbą, teikiant ne tik konkrečius pastebėjimus ir pasiūlymus dėl infrastruktūros  tobulinimo, bet ir dėl sutelktų ir koordinuotų pastangų padėti siekti vykdomų projektų finansavimo  bei užtikrinimo ir iš ES paramos fondų ir nacionalinio 2014 m. biudžeto asignavimų. „Pasiektas formalus susitarimas tarp Lietuvos ir Baltarusijos muitinių pariteto principu užtikrinti analogišką transporto srautų pralaidumą per muitinės postus , tai tik vienas geras bendradarbiavimo pavyzdys, tačiau labai reikšmingas faktorius, kad tokie susitarimai yra galimi ir jie labai skatinami ir laukiami verslo bendruomenėje“,  – akcentavo A. Akstinas, ragindamas toliau plėtoti tarpžinybinio bendradarbiavimo ir koordinavimo darbus ir naujas formas.
Muitinės vadovas Antanas Šipavičius tardamas baigiamąjį žodį, paragino tiek Lietuvos, tiek ir Baltarusijos atsakingas institucijas, verslo ir mokslo atstovus galvoti ne tik apie pasienio punktų pralaidumo didinimui reikalingos infrastruktūros plėtrą, bet ir apie naujos ir inovatyvios technikos, įrangos, technologijų, šiuolaikinių vadybos sprendimų pasitelkimą ir diegimą.   

Šiame posėdyje aktyviai dalyvavo ir kiti LVK nariai – asociacijos Linava, Lineka, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, UAB „Rhenus svoris“, AB „Orlen Lietuva“ , AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai. Rekomenduojant  LVK buvo priimta nauja MKK Tarybos narė  – Liudmila Zumerienė, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Vadybos ir teisės fakulteto dekanė.

Panašūs įrašai