Nors bandoma sakyti, kad Trišalėje taryboje svarstomi visai verslo bendruomenei aktualūs klausimai, tačiau ši Taryba jau seniai nebeatstovauja realaus verslo organizacijų spektro, mano Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.
 „Priimant sprendimus, darančius įtaką verslo aplinkai, būtina išplėsti Trišalėje taryboje verslą atstovaujančių organizacijų skaičių taip, kad jis atitiktų realią verslo savivaldos situaciją. Tai būtina,  siekiant pilnaverčio ir konstruktyvaus dialogo su valstybę bei darbuotojus atstovaujančiomis organizacijomis. Į šią sustingusią laike tarybą būtina įleisti gryno oro, reorganizuoti, kad ji geriau atspindėtų didžiosios Lietuvos verslo dalies, o ne tik kelių interesų grupių nuomonę ir pozicijas”, – tikina jis. Todėl pirmiausia turėtų būti peržiūrėtas ir išplėstas socialinių partnerių ratas.
Konfederacija jau seniai skatina tobulinti socialinės partnerystės sistemą ir yra pateikusi ne vieną pasiūlymą, tačiau svarbių klausimų sprendimas nuolat stringa. Trišalė taryba veikia kaip uždara, ypač konservatyvi institucija, nepalaikanti plataus socialinio dialogo su visuomene.
„Lietuva bando deklaruoti savo strategines ambicijas tapti Šiaurės ir Baltijos regiono paslaugų centru, todėl reikia aiškiai suvokti, kad paslaugų ir prekybos sektorių, kuriuos mūsų organizacija atstovauja, interesų ignoravimas ir izoliavimas nuo dalyvavimo Trišalėje taryboje yra ne tik nelogiškas, bet ir neracionalus", – teigia Valdas Sutkus.
LVK jungia daugiausiai paslaugų, prekybos bei aukštųjų technologijų sektorių asociacijas bei įmones, tokias, kaip Lietuvos prekybos įmonių, Lietuvos bankų, Lietuvos draudimo įmonių, Lietuvos finansų maklerių, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos, Tarptautinę agropramonininkų, Lietuvos nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų asociacijas, Lietuvos antstolių rūmus, bei kitas šakines bei regionines verslo organizacijas. LVK atstovaujami nariai sukuria šalies ekonomikoje 41,5 mlrd. Lt  apyvartą, tai sudaro maždaug 21 procentą prekių apyvartos Lietuvoje, sukuria 19 proc. šalies BVP, šalies darbo rinkoje yra sukūrę 124 tūkstančius darbo vietų Lietuvoje.
“Nebūdami Trišalės tarybos nariai mes negalime pilnaverčiai dalyvauti svarstymuose dėl teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, kurie negalės būti keičiami, nepritarus Trišalei tarybai. LVK, atstovaujanti daugiau, kaip 1500 paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmonių, ne kartą kreipėsi į Trišalę tarybą siekdama turėti galimybę atstovauti šį svarbų sektorių, tačiau iki šiol yra ignoruojama.

Panašūs įrašai