Lietuvos verslo konfederacija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir bei advokatų  kontora „Magnusson ir partneriai“ konferencijoje „Akis į akį su valstybės tarnyba” aptarė aktualiausią informaciją susijusią su  užsienio prekyba, maisto produktų ženklinimu, reklamos reglamentavimu, įmonių patikrinimais ir reikalavimus keliamus ekologiškų produktų gamintojams ir augintojams.

Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, skiriamas didžiulis dėmesys, kad maisto saugos ir kokybės rodikliai, jų kontrolės sistema atitiktų aukščiausius standartus, paremtus naujausiais mokslo ir technologijų pasiekimais. Keičiasi tendencijos ir tarptautinėje prekyboje, todėl ir šioje srityje reguliariai atnaujinami įvairūs teisiniai reglamentai.

Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Valdas Sutkus pabrėžė, kad dialogas tarp verslo ir valstybės institucijų yra kertinis geros partnerystės principas.
„Maisto rinkos dalyviams nėra paprasta sekti visus pakeitimus bei naujausius reikalavimus. Verslas dažnai užsimena, kad visi šie pokyčiai veda prie itin griežtos kontrolės, keblaus ir sunkiai įgyvendinamo teisinio reglamentavimo. Tačiau nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, todėl siekiam didinti verslo atstovų žinias ir supratimą. Šios konferencijos svarbios ir naudingos tiek verslo bendruomenei, tiek ir ją reguliuojančioms institucijoms. Verslininkai turi galimybę sužinoti apie naujausius verslo reguliavimo pakeitimus, o valstybės institucijos – išgirsti iš pirmų lūpų aktualius verslui klausimus“, – sako Valdas Sutkus, LVK prezidentas.

Anot dr. Jono Miliaus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, šiandien vartotojų interesai be galo įvairūs. Vieni naudojasi visomis šiuolaikinės maisto pramonės ir globalios rinkos teikiamomis galimybėmis, kiti – atsigręžia į natūralius produktus ir tradicines, senolių išbandytas receptūras. Lietuvos maisto gamintojų sugebėjimas pajausti ir atsiliepti tiek į vienų, tiek ir į kitų vartotojų lūkesčius gali tapti keliu, vedančiu pasitikėjimo ir ilgalaikio klestėjimo link.

„Garsiai nuskambėję pastarųjų metų maisto skandalai Europoje, nors ir nepalietė Lietuvos tiesiogiai, tačiau sulaukė plataus atgarsio visuomenėje ir paskatino ieškoti naujų priemonių kovai su maisto klastotėmis, klaidinančiu ženklinimu ar reklama. Visi puikiai suprantame, kad šiuolaikiniame pasaulyje nulinis rizikos faktorius neegzistuoja. Kita vertus, Lietuvos maisto gamintojų ir tiekėjų svarbiausiu uždaviniu vis dar išlieka maisto produktų saugumas ir kokybė, efektyvių savikontrolės sistemų diegimas ir palaikymas“, – teigė J. Milius.

Konferencijoje dalyvavę verslo ir kontroliuojančių institucijų vadovai sutarė, kad nuolat kuriamos bei diegiamos naujos maisto produktų gamybos ir apdorojimo technologijos, daugeliui kurių vis dar trūksta atidaus mokslinio įvertinimo įvairių rizikos veiksnių atžvilgiu.
Šį pusmetį, Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, visos Europos maisto saugos specialistai svarsto kelis esminius teisės aktų projektus, kurie leis ateityje maisto saugos ir kokybės kontrolės sistemą Europoje padaryti skaidresne ir efektyvesne, modernizuoti oficialios maisto grandinės kontrolės organizavimą, suvienodinti gyvūnų sveikatos reikalavimus, išspręsti išlaidų valdymo klausimus, susijusius su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove, bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga.

Dr. Jono Miliaus teigimu,  Lietuvos, kaip pirmininkaujančios valstybės uždavinys – įsiklausyti į visų valstybių atstovų, verslo ir vartotojų interesus ginančių organizacijų argumentus, siekiant skaidriau ir aiškiau reglamentuoti šias, ypač jautrias sritis.
Jis pabrėžia, kad siekiant aiškesnių taisyklių verslui ir kontrolės institucijoms, negalima nutolti nuo pagrindinio tikslo – užtikrinti vartotojų interesus ir visuomenės sveikatą.
Patyrę advokatų kontoros „Magnusson ir partneriai“ teisininkai  konferencijos metu apžvelgė maisto produktų ženklinimo naujoves ir naujausią teismų praktiką, reguliuojančią maisto produktų reklamą.

„Verslo srityse, susijusiose su maisto produktais, taikomas itin griežtas verslo reglamentavimas. Viena didžiausių Europos Sąjungos Sąjungoje sveikatos apsaugos problemų – sparčiai augantis gyventojų, ypač vaikų, nutukimas, todėl maisto produktų ženklinimo ir reklamos reglamentavimas sukelia vis daugiau diskusijų aukščiausiose institucijose“, – atkreipia dėmesį Ligita Ramanauskaitė, advokatų kontoros „Magnusson ir partneriai“ vadovaujanti partnerė Lietuvoje.

Panašūs įrašai