Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, Lietuvos verslo konfederacija (LVK) tradiciškai apžvelgia, kas per metus nuveikta kovoje su korupcija. LVK atstovų nuomone, verslo visuomenę reikia raginti aktyviau naudotis socialinio dialogo formomis ir skatinti ją naudotis jau esančiomis ir naujomis antikorupcinėmis priemonėmis.

Algimantas Akstinas, LVK generalinis direktorius įsitikinęs, kad siekiant sumažinti korupciją, valstybinėms institucijoms reikia glaudžiau bendradarbiauti su aktyvia pilietine visuomene ir skatinti verslą naudotis esamomis antikorupcinėmis priemonėmis.
„Ypač veiksmingi viešinami sektini pavyzdžiai, pasiekti antikorupcinės kovos rezultatai. Visuomenė turi ir nori žinoti apie teigiamus pokyčius valstybinėse institucijose“, – įsitikinęs LVK direktorius. Anot jo, kovai su korupcija reikalingas sisteminis požiūris, kad būtų įgyvendinama veiksmų visuma: parengta reikiama įstatyminė bazė, edukuojami darbuotojai, diegiamos moderniosios technologijos, leidžiančios maksimaliai sumažinti „žmogiškąjį faktorių“ tuose procesuose, kur tai yra įmanoma.
Atsakomybės nebuvimas diskredituoja visą korupcijos prevencijos proceso planavimą ir šios programos siekius. Neužtenka formaliai numatyti kovos su korupcija priemones, būtina laikyti strateginės drausmės užtikrinant jų įgyvendinimą, mano p. Akstinas.
Kovoti su korupcija versle  yra vienareikšmiškai naudinga, pristatydamas vieną iš naujausių antikorupcijos instrumentų –  ICC (International Chamber of Commerce)  antikorupcinę nuostatą – tikino Laimonas Skibarka, LVK prezidiumo narys ir Komercinės teisės ir praktikos komisijos pirmininkas, advokatų kontoros SORAINEN vadovaujantis partneris. Anot jo, šios taisyklės tik įtvirtina gerąją verslo praktiką, nes korupcijos prevencija yra labai svarbus socialinės atsakomybės ir gero bendrovės valdymo elementas kiekvienai įmonei.
LVK siūlo į lietuvių kalbą išverstą ICC antikorupcinę nuostatą naudoti ir Lietuvos įmonių tarpusavio sutartyse, tokiu būdu tiesiogiai prisidedant prie korupcijos mažinimo Lietuvoje.
„Antikorupcinių nuostatų laikymasis ypač svarbus pritraukiant ir užsienio investicijas. Šių nuostatų įtraukimas į sutartis ar prisijungimas prie Tiekėjų etikos kodekso yra  komercinis interesas, nes bet kokie korupcijos atvejai smarkiai pakenkia bet kurios įmonės reputacijai ir visam verslui“, – įsitikinęs jis.
Viešas šių priemonių deklaravimas ir taikymas praktikoje ypač svarbus pritraukiant ir užsienio investicijas, nes daugelis užsienio įmonių labai griežtai vertina bet kokias korupcines apraiškas.
Korupcijos mažinimas yra būtina sąlyga visos Lietuvos ekonomikai augti ir konkurencingumui didinti, o tai naudinga kiekvienam atskiram verslui. „Apžvelgus įvairių tarptautinių organizacijų vertinimus, pastebima, kad tarp šalies korupcijos lygio ir ekonomikos konkurencingumo bei pragyvenimo lygio yra tiesioginis ryšys. Pvz., žemiausiu korupcijos lygiu išsiskiriančios šalys, kaip Danija, Suomija, Švedija, Norvegija, Šveicarija, taip pat pirmauja tarptautiniuose šalių konkurencingumo indeksuose bei pagal sukuriamą BVP vienam gyventojui“, – įžvalgomis dalinasi LVK prezidiumo narys Laimonas Skibarka.
Viešieji pirkimai, kuriuose dalyvauja dalis Lietuvos bendrovių  – viena labiausiai abejonių ir diskusijų keliančių sričių. Kad viešieji pirkimai vyktų sklandžiai, perkančiosios organizacijos turi bendrauti su tiekėjais. Tačiau šis santykis privalo būti tinkamas ir būtinai – etiškas.
Prisijungdamos prie pirmojo Lietuvoje tiekėjų etikos viešuosiuose pirkimuose kodekso, įmonės pademonstruoja atsakingą požiūrį į viešąjį interesą ir išreiškia savo paramą, prisidėdamos prie viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimo.
Anot Dovilės Burgienės, LVK viceprezidentės ir advokatų kontoros LAWIN partnerės, analogiškus kodeksus yra patvirtinusi Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei Jungtinės Tautos. Kodekse akcentuojami pagrindiniai dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose principai: teisingumas, protingumas, sąžiningumas, konfidencialumas, įstatymų laikymasis, viešojo intereso saugojimas, interesų konfliktų vengimas.
 „Šio Kodekso tikslas – nustatyti etiško tiekėjų elgesio ribas, kad etiškas elgesys dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose taptų standartu. Kodeksu siekiama paskatinti vis daugiau tiekėjų viešuosiuose pirkimuose dalyvauti skaidriai, kad viešieji pirkimai sudarytų sąlygas skaidriai konkurencijai tarp tiekėjų, o perkančiosioms organizacijoms suteiktų galimybę efektyviai siekti viešųjų pirkimų tikslų – prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“, – sako Dovilė Burgienė, LVK viceprezidentė. Pašnekovės teigimu, viešųjų pirkimų skaidrumas ir efektyvumas didžiąja dalimi priklauso nuo teisinio reglamentavimo. Tačiau neretai susiduriama su viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų veiksmais, nederančiais su etišku elgesiu.
„Pavyzdžiui, tiekėjas siūlo akivaizdžiai per mažą kainą, nors žino, kad negalės tinkamai įvykdyti sutarties, arba piktybiškai vilkina viešojo pirkimo procesą, nepagrįstai skųsdamas rezultatus. Šis kodeksas – tai pačių tiekėjų iniciatyva skaidrinti ir efektyvinti viešuosiuos pirkimus iš savo pusės“, – sako ji.

Lietuvos verslo konfederacija priklauso Tarptautiniams prekyboms rūmams ICC – tai vienintelė organizacija pasaulyje, kurios įsteigta Korporatyvinės atsakomybės ir antikorupcijos komisija yra parengusi Kovos su korupcija taisykles. LVK skatina savo narius, partnerius ir visą verslo visuomenę taikyti šias nuostatas savo veikloje.

Panašūs įrašai