Gruodžio pradžia Lietuvos verslo konfederacijai ypač gausi naujų narių. Į mūsų gretas įsiliejo –  UAB „Fortum Heat Lietuva“, advokatų profesinė bendrija „Tailors“, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija ir UAB „IBM Lietuva“.

 

 

„Fortum Heat Lietuva – gamina, tiekia ir parduoda elektrą ir šilumą bei teikia ekspertines paslaugas. „Fortum“ tikslas – gaminti energiją, gerinančią šiandienos ir ateities kartų gyvenimo kokybę. Kompanijos sukurti energijos gamybos būdai yra mažiausiai taršūs, efektyviai naudoja gamtos išteklius, užtikrina energijos tiekimo saugumą ir teikia naudą jos akcininkams.

Advokatų profesinė bendrija „Tailors“, teikianti teisines paslaugas, susijusias su finansais, turtu ir komercine veikla bei įmonių teisių ir ginčų sprendimais. Asmeninis dėmesys kiekvienam klientui visais laikais buvo paslaugos kokybės ženklas. Jis suteikia galimybę įsigilinti į poreikius, atsižvelgti į svarbias smulkmenas. Būtent toks įmonės požiūris į teisines paslaugas: kruopštus, diskretiškas ir asmeniškas


Lietuvos verslo konfederaciją papildė dar viena asociacija – tai Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija, kuri vienija 35 inovatyvias profesinio rengimo įstaigas. Tai visuomeninė, profesinė, savanoriška, nepriklausoma, švietėjiška, nesiekianti pelno, nepolitinė organizacija, atvira visoms profesinio rengimo įstaigoms, norinčioms dalyvauti profesinio ugdymo sistemos tobulinime.
Asociacija vienija inovatyvias profesinio rengimo įstaigas šiam pagrindiniam tikslui įgyvendinti – inovatyviai pedagoginei veiklai, orientuotai į profesinio rengimo kokybės gerinimą ir prestižo didinimą. Ji koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja narių interesams ir juos gina.

 

Mūsų narių gretose ir „IBM Lietuva“. IBM korporacija debiutavo kaip techninės įrangos gamintoja (iš čia kil ir pavadinimas – „International Business Machines“), o šiandien IBM jau tapusi bendrove, teikiančia verslui kompleksinius sprendimus. IBM buvo pirmoji pasaulinė IT kompanija, 1992 m. įžengusi į Lietuvos rinką. ,,IBM Lietuva", padedama solidžių verslo partnerių, kompiuterinius sprendimus diegia valstybinėse institucijose bei stambiose ir vidutinėse verslo įmonėse. Aukšta darbuotojų kvalifikacija, tarptautinė patirtis, vietinės rinkos išmanymas ir pasaulinių inovacijų taikymas – tai IBM korporacijos verslo prioritetai.

Panašūs įrašai