2013 m. spalio 27 d. Lietuvos verslo konfederacijoje buvo įsteigta Atvykstamojo turizmo komisija, o jos pirmininku išrinktas p. Mindaugas Rutkauskas– Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO direktorius.

Atvykstamojo turizmo komisijos tikslas – aktyviais veiksmais gerinti atvykstamojo turizmo sektoriaus politinę, teisinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką, dalyvauti formuojant ir tobulinant turizmo teisinio reglamentavimo ir planavimo sistemas, savo iniciatyvomis, konsultacijomis, rekomendacijomis, nuomone ir kita veikla prisidėti vystant prioritetines atvykstamojo turizmo sritis: kultūrinį, verslo, sveikatos turizmą ir žaliąjį (ekologinį) turizmą bei plėtoti šių sričių paslaugas ir produktus. Ypatingą dėmesį komisija skiria verslo (konferencinio) turizmo plėtrai ir Lietuvos, kaip verslo turizmo šalies, vystymui. Siekdama šių tikslų komisija atstovauja bei derina atvykstamojo turizmo verslo dalyvių bei šio sektoriaus turistų interesus.

Taip pat primename, kad LVK šiuo metu veikia 12 komisijų.
Daugiau informacijos apie jų veiklą ir komisijų sudėtį – https://lvk.lt/lt/icc-komisijos
 

Panašūs įrašai