Lietuvos verslo konfederacija kartu su kitomis partnerių ir jaunimo organizacijomis bei socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo, ūkio bei žemės ūkio ministrais pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo įtvirtins, kad bendromis jėgomis sieks efektyvaus „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimo.
„Jaunimo garantijų“ iniciatyvos tikslas – užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų gerą pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, įskaitant pameistrystės mokymo formą, atlikti praktiką arba stažuotę.
„Jaunimo nedarbas yra opi ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos problema. Džiugu, kad pagaliau ir Lietuvoje nuo kalbų perėjome prie darbų ir žengėme šį svarbų žingsnį“, – po memorandumo pasirašymo sakė Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas. Šiuo susitarimu bus siekiama remti jaunimo integraciją į darbo rinką, mažinant mokestinę naštą ir darbo vietų kūrimo kaštus, darbdaviai bus skatinami kurti naujas darbo vietas. Valdas Sutkus pabrėžė, kad jaunimo nedarbas – kompleksinė problema. Ją reikia spręsti įvairiais lygiais – skatinti ne tik darbdavius, suteikiant jiems mokestines išlygas, bet ir raginti jaunimą konstruktyviai bendradarbiauti kovoje su nedarbu.
„Iniciatyvos ir švietimas verslo tema turi prasidėti jau mokyklos suole ir tęstis iki darbo vietos. Jaunimas iniciatyvus ir imlus naujovėms, tai parodė ir LVK įgyvendinti projektai su moksleiviais ir studentais“, – patirtimi dalinasi Valdas Sutkus.
Lietuvos verslo konfederacija yra sėkmingai įgyvendinusi kelis moksleivių ir studentų verslumą skatinančius projektus. Tarp jų žinomiausi projektai – „Creazone“ ir „Žmogus tarp žmonių“ skirti ugdyti jaunimo verslumą. LVK organizavo moksleivių vasaros „Jaunųjų startuolių" stovyklas. Taip pat prisidėjo įgyvendinant Lietuvoje verslumo ugdymo modelį „Junior Enterprise”.
„Nedarbas jaunų žmonių tarpe vis dar nepriimtinai didelis ir artimoje ateityje gali turėti neigiamos įtakos šalies ekonomikos potencialui bei konkurencingumui. Todėl pradedant nuo paprastų žingsnių, pavyzdžiui, paprastinant darbo santykių reguliavimą, bendradarbiaujant su partneriais ir formuojant pozityvų jaunimo požiūrį į verslą, informuojant apie verslo naudą visuomenei ir skatinant jaunus žmones kurti naujus verslus, visi prisidedame prie ekonominės ateities kūrimo”, – sako LVK prezidentas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė sako, kad vienas pagrindinių tikslų įgyvendinant „Jaunimo garantijas“ yra pasiekti, kad švietimo sistema darbo rinkai rengtų trūkstamus specialistus ir darbuotojus, kad jaunimas būtų skatinamas rinktis paklausias darbo rinkoje profesijas, o mokymo programos ir sertifikatai atitiktų tarptautinius standartus.

„Taip pat skatinsime jaunuolių integraciją į darbo rinką – teiksime tikslines subsidijas, kurios paskatintų darbdavius sudaryti jaunimui galimybes atlikti praktiką, stažuotę, mokytis pameistrystės profesinio mokymo forma ar gauti darbą, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiam jaunimui“, – tikina ji.
Per 2013 m. I pusm. įregistruota 29,5 tūkst. jaunų asmenų iki 25 m. amžiaus (19,8 proc. visų bedarbių). Tai 9,2 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais (buvo 32,5 tūkst. – 19,3 proc. visų bedarbių). Lietuvos pernai metų I pusmečio duomenimis, jaunimo nedarbo rodiklis yra 2,1 proc. punkto mažesnis nei ES vidurkis (23,2 proc.). 17-oje šalių šis rodiklis yra didesnis nei Lietuvoje, 10-yje – mažesnis. Per vienerius metus jaunimo nedarbas sumažėjo 5,3 proc. punkto. ES lyderiai 2014-2015 m. laikotarpiui skyrė 6 mlrd. EUR (21 mlrd. Lt) kovai su jaunimo nedarbu. Lietuva jaunimo nedarbui mažinti per šį metus gali tikėtis iki 900 mln. Lt ES paramos.

Panašūs įrašai