DATA: 2014 m. kovo 26 d. (9:00 – 11:30)
VIETA: Lietuvos verslo konfederacija, Gedimino pr. 32-7, Vilnius

 Organizatoriai: Partneriai:
   

 

Viešųjų pirkimų pusryčiai mokymų viešųjų pirkimų tema ciklas perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams.

Konfidencialumo reikalavimo ir jo sąveikos su skaidrumo principu tema yra aktuali dėl kelių priežasčių. Viena vertus, tiekėjai turi jaustis saugūs dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose ir žinoti, kad jiems svarbi konfidenciali informacija nebus atskleista konkurentams. Kita vertus, visi dalyvaujantys pirkimuose asmenys turi teisę vykdyti pirkimų teisėtumo kontrolę, t.y. viešasis pirkimas turi būti pakankamai viešas tiek visuomenei, tiek konkretiems dalyviams, nes tik tokiu būdu gali būti užtikrintas skaidrumas, objektyvumas, nediskriminavimas ir lygiateisiškumas.

PROGRAMOJE:

– Kas gali būti pripažinta konfidencialia informacija? Aktualios teismų praktikos apžvalga
– Konfidencialios informacijos atskleidimas teisminio ginčo keliu
– Viešųjų pirkimų skaidrumas ir su tuo susiję Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

LEKTORIAI

  Daiva Lileikienė – advokatų profesinės bendrijos TAILORS steigėja ir partnerė, advokatė, viešųjų pirkimų specialistė, sukaupusi 7 metų teisinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje.
Advokatė turi įvairių didelės ir mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo patirties tiek atliekant viešojo pirkimo komisijos narės, tiek išorės konsultantės / patarėjos funkcijas. Advokatė nuolat atstovauja klientams ginčuose dėl viešųjų pirkimų, rengė teisinę poziciją atstovaujant Lietuvos interesams prieš Europos Komisiją dėl šios institucijos nustatytų viešųjų pirkimų pažeidimų.
  Tadas Elzbergas – viešųjų pirkimų ekspertas, konsultantas
Teisininkas Tadas Elzbergas jau 5 metus specializuojasi viešųjų pirkimų srityje, atlieka viešųjų pirkimų komisijų eksperto pareigas vykdant tarptautinius ir supaprastintus pirkimus, konsultuoja tiekėjus rengiant pasiūlymus, veda mokymus perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams. Tadas turi didelės patirties rengiant pirkimo dokumentus, vertinant tiekėjų pasiūlymus, konsultuojant Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojus. T. Elzbergas specializuojasi elektroniniuose pirkimuose, biokuro pirkimuose, inovatyvių viešųjų pirkimų praktikoje.

 

DALYVIO MOKESTIS: 150 LTL. Užsiregistravus į daugiau kaip 2 mokymus, taikoma 20 % nuolaida
REGISTRACIJA iki kovo 24 d. el. paštu: julija@lvk.lt . Tel. pasiteiravimui:  (8 5) 212 1111 

Panašūs įrašai