Nauji metai – nauji verslo įsipareigojimai! Kviečiame metus pradėti pasižadant siekti skaidrumo ir laikytis etikos principų viešųjų pirkimų procedūrose. Raginame visus verslo visuomenės narius prisijungti prie Tiekėjų etikos kodekso viešuosiuose pirkimuose. Taip pat kviečiame sutartyse naudoti ICC antikorupcinę nuostatą.  Tokiu būdu tiesiogiai prisidėsite prie korupcijos mažinimo.

ICC (International Chamber of Commerce)  antikorupcinė nuostata įtvirtina gerąją verslo praktiką, nes korupcijos prevencija yra labai svarbus socialinės atsakomybės ir gero bendrovės valdymo elementas kiekvienai įmonei. Antikorupcinių nuostatų laikymasis ypač svarbus pritraukiant ir užsienio investicijas. Šių nuostatų įtraukimas į sutartis ar prisijungimas prie Tiekėjų etikos kodekso yra  komercinis interesas, nes bet kokie korupcijos atvejai smarkiai pakenkia bet kurios įmonės reputacijai ir visam verslui.
Viešas šių priemonių deklaravimas ir taikymas praktikoje ypač svarbus pritraukiant ir užsienio investicijas, nes daugelis užsienio įmonių labai griežtai vertina bet kokias korupcines apraiškas.
Korupcijos mažinimas yra būtina sąlyga visos Lietuvos ekonomikai augti ir konkurencingumui didinti, o tai naudinga kiekvienam atskiram verslui.
Daugiau apie ją skaitykite čia: https://lvk.lt/lt/antikorupcines-iniciatyvos
Viešieji pirkimai, kuriuose dalyvauja dalis Lietuvos bendrovių  – viena labiausiai abejonių ir diskusijų keliančių sričių. Kad viešieji pirkimai vyktų sklandžiai, perkančiosios organizacijos turi bendrauti su tiekėjais. Tačiau šis santykis privalo būti tinkamas ir būtinai – etiškas.
Prisijungdamos prie pirmojo Lietuvoje Tiekėjų etikos viešuosiuose pirkimuose kodekso, įmonės pademonstruoja atsakingą požiūrį į viešąjį interesą ir išreiškia savo paramą, prisidėdamos prie viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimo. Analogiškus kodeksus yra patvirtinusi Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei Jungtinės Tautos. Kodekse akcentuojami pagrindiniai dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose principai: teisingumas, protingumas, sąžiningumas, konfidencialumas, įstatymų laikymasis, viešojo intereso saugojimas, interesų konfliktų vengimas.
Šio Kodekso tikslas – nustatyti etiško tiekėjų elgesio ribas, kad etiškas elgesys dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose taptų standartu. Kodeksu siekiama paskatinti vis daugiau tiekėjų viešuosiuose pirkimuose dalyvauti skaidriai, kad viešieji pirkimai sudarytų sąlygas skaidriai konkurencijai tarp tiekėjų, o perkančiosioms organizacijoms suteiktų galimybę efektyviai siekti viešųjų pirkimų tikslų – prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Šis kodeksas – tai pačių tiekėjų iniciatyva skaidrinti ir efektyvinti viešuosiuos pirkimus iš savo pusės.
Daugiau apie ją skaitykite čia: https://lvk.lt/lt/tiekeju-etikos-kodeksas-viesuosiuose-pirkimuose

Panašūs įrašai