Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų
ministerijoje verslo atstovams buvo pristatytos pagrindinės regioninės plėtros
projektų finansavimo gairės, kuriuos finansuos Europos Sąjunga.

Susirinkusiems sveikinimo žodį sakė
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministras Dailis Barakauskas ir Lietuvos
verslo konfederacijos Prezidentas Valdas Sutkus.

Vidaus reikalų ministerijos regioninės
politikos strateginio koordinavo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis pristatė
regioninės politikos įgyvendinimą, skatinant verslo vystymąsi ir naujų darbo
vietų kūrimą 2014 – 2020 metų laikotarpiu.

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų
ministerija, kaip tarpinė institucija, administruoja penkias Europos
sąjungos sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai“ priemones, kurioms taikoma regionų projektų atranka.

Iš viso Lietuvos Respublikos Vidaus
reikalų ministerija finansuos daugiau kaip 360 projektų, kurių bendra
vertė siekia 1,3  milijardo litų.

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų
ministerijos atstovų teigimu, pirmieji kvietimai teikti paraiškas pasirodys 2014 metų
pabaigoje.

Susitikimo metu organizacijų atstovai
sutarė glaudžiai bendradarbiauti, vykdant veiklas Lietuvos regionuose,
kurių metu Lietuvos verslo konfederacijos nariai supažindins regionų atstovus
su inovacijomis ir galimybėmis pritraukti investicijas.

 

 

Panašūs įrašai