Pagrindinės
Lietuvos verslo organizacijos, sunerimę dėl politikų nenoro garantuoti stabilią
reguliavimo aplinką prieš 2015 metais įsivedant eurą,  ragina Seimą ir Vyriausybę atsakingai elgtis
prieš priimant tiek įmonėms, tiek ir gyventojams reikšmingą sprendimą.

Lietuvos
verslo konfederacija (LVK) ir  Lietuvos
verslo darbdavių konfederacija (LVDK), išplatino memorandumą, kuriame kviečia
valdžios atstovus pasirašyti geros verslo praktikos memorandumą dėl sklandaus
euro įvedimo Lietuvoje.

Pasak
LVK prezidento Valdo Sutkaus, toks dokumentas būtų įpareigojimas ne tik
verslui, bet ir Vyriausybei: „Ateinantis pusmetis Lietuvai yra ypač svarbus,
turime galimybę jau 2015 metais įsivesti eurą, tam tereikia išlaikyti gerus
ekonominius rodiklius, o tai užtikrinti gali tik atsakingas Vyriausybės darbas
reguliuojant mokestinę bazę verslui. Stabilios verslo reguliavimo aplinkos
užtikrinimas garantuotų ir stabilias prekių bei paslaugų kainas pasirengimo
įvesti eurą laikotarpiu“. 

LVK
ir LVDK, kaip pilietiškai aktyvi verslo visuomenės dalis, kuri supranta savo
atsakomybę ir, įvertinusi visas galimas realias prekių ir paslaugų kainų kėlimo
priežastis bei galimybes, prašo Vyriausybės užtikrinti sklandų euro įvedimo
procesą šalyje. Verslininkai suvokia stabilių kainų naudą, todėl, įvedant eurą,
siūlo šiame procese didinti visuomenės pasitikėjimą valdžios prisiimtais
sprendimais ir verslo įsipareigojimais.

Dokumente
taip pat pažymima, kad naujų mokesčių didinimas šildymui, elektros ir kitų
energijos išteklių įkainių kėlimas verslui potencialiai didina išlaidas, dėl to
įmonės gali  neužtikrinti duotų pažadų
dėl kainų stabilumo įsivedant eurą.

Tam, kad Lietuva galėtų įstoti į euro zoną,
valstybė narė turi atitikti vadinamuosius Mastrichto kriterijus dėl viešųjų
finansų deficito, infliacijos ir valstybės skolos. 
Metų pradžioje
Lietuvos Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius vylėsi, kad Lietuva
neperžengs 3 proc. deficito nuo BVP (prognozuojama – 2,9 proc.).

Panašūs įrašai