Naujuoju ES struktūrinės paramos
laikotarpiu
 2014 – 2020 metais bus finansuojami tik tie moksliniai tyrimai,
kurie atitiks verslo poreikius. Taip susitikime su verslo atstovais sakė
Lietuvos Respublikos ūkio viceministras Marius Skarupskas.

Susitikime su verslo atstovais M.
Skarupskas pažymėjo, kad  naujuoju finansiniu laikotarpiu bus
orientuojamasi ne į fundamentaliųjų, o į taikomųjų tyrimų diegimą.

2014 – 2020 metų laikotarpiu Ūkio
ministerija darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plėtrą sieks užtikrinti „čekių“
programa, kurios dėka pati įmonė galės nukreipti žmogų į pageidaujamus kursus
bei seminarus. Skelbiamuose sektoriniuose projektuose verslo asociacijos galės
dalyvauti kaip šių projektų partneriai.

Kaip ir praeitame, taip ir šiame
finansiniame laikotarpyje didelis dėmesys bus skiriamas jaunam verslui ir jo
vystymui. Ministerijos atstovai sutiko su nuomone, kad Lietuva turi ir toliau
skatinti jaunų ir perspektyvių verslų kūrimąsi. Įmonių atstovai pastebėjo, kad
nuo 2014 metų skiriant paramą tik finansinės inžinerijos būdu gali nukentėti
verslo plėtra.

Ūkio viceministrui Mariui Skarupskui
įmonių atstovai išsakė poziciją, kad pagal dabar galiojančius Lietuvos teisės
aktus,  mažų ir vidutinių įmonių kvalifikavimas neatitinka ES nustatytų
minimalių kriterijų. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus Lietuvoje maža
ar vidutine įmone laikoma bendrovė, kurioje dirba ne daugiau kaip 250
darbuotojų, o metinės pajamos neviršija 138 mln. litų., tuo tarpu minimalus ES
nustatytas pajamų minimumas yra kur kas didesnis.

Kaip teigia įmonių atstovai – toks įmonių
kvalifikavimas neleidžia daliai bendrovių gauti ES paramos, o tai mažina jų
konkurencingumą bendroje Europos rinkoje.

Nuo 2014 metų keisis ir ES projektų vertinimo modelis, pagal jį numatytas dviejų
etapų vertinimas. Pirmame etape pirkime dalyvaujančios įmonės turės pateikti
tik idėjas, o atrinkus  geriausias – bendrovės turės pildyti visą
paraiškos formą. R. Armonienė įsitikinusi, kad tokia praktika bus naudinga
konkurse dalyvausiančioms įmonėms, kadangi paraiškų pildymas reikalauja didelių
sąnaudų. Departamento direktorė atkreipė dėmesį, kad bus siekiama į vertintojų
gretas įtraukti ir verslo ekspertus.

Verslo organizacijų ir Ūkio ministerijos
atstovų susitikime buvo pristatyti penki iš devynių struktūrinės paramos
veiksmų programos prioritetai – Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas; Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas;
Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo
skatinimas; aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos;
 Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

 

 

Panašūs įrašai