Lietuvos
verslo konfederacija solidarizuojasi su Ukrainos tauta. Vasario
21 d. LVK vardu išplatintas laiškas
giminingoms Ukrainos verslo organizacijoms.


Pateikiamas
visas laiško tekstas:
LIETUVOS
VERSLO KONFEDERACIJOS PREZIDIUMO
KREIPIMASIS
Į UKRAINOS VERSLO PARTNERIUS


Lietuvos verslo konfederacija ir visa mūsų
atstovaujama Lietuvos verslo bendruomenė su nerimu ir susirūpinimu stebi
įvykius Ukrainoje.  


Šiandien Lietuva kartu su Jumis gedi ir
reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir sužeistiems žmonėms.


Žmonių gyvybės – per didelė kaina, kurią
moka Jūsų tauta už politikų nenorą kalbėtis, norime, kad kuo greičiau būtų rastas
taikus sprendimas, kurio laukia Ukraina.


Lietuva ir visa Europos Sąjunga siekia,
kad konfliktas būtų sprendžiamas tik taikiai ir tik dialogo forma. Dabartinė padėtis
yra pavojinga ne tik Ukrainos ekonomikai, bet taip pat ir jos ateičiai.


Lietuvos verslo bendruomenė yra visuomet
pasiruošusi dirbti kartu, vykdyti bendrus projektus, didinti ekonominio
bendradarbiavimo rezultatus, padėti Ukrainos žmonėms ir toliau kurti savo
ateitį, plėtoti gerus ir glaudžius verslo, kultūrinius ir bendražmogiškuosius
ryšius, kurie būtų naudingi abejoms šalims.


Lietuvos verslo konfederacija patikina Jus,
kad šiuo sudėtingu ir atsakingu metu esame kartu su Ukrainos tauta, reiškiame
jai solidarumą jos siekiuose.


Stiprybės Jums.

Lietuvos verslo konfederacija

 

Panašūs įrašai