Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos atstovai pristatė struktūrinės paramos prioritetus
naujuoju
2014-2020 metų ES finansavimo laikotarpiu

Ministerijos atstovė Lingailė
Biliūnaitė teigė, kad ir 2014-2020 metų finansiniu laikotarpiu bus skatinamas
verslumas suteikiant lengvatines paskolas (iki 86 000 Lt)  naujiems verslams. Jau dabar ši priemonė
gerai pasiteisino — per ketverių metų laikotarpį ja pasinaudojo 160 įmonių,
sukurta daugiau kaip 1500 naujų darbo vietų. Todėl verslas išsakė poziciją, kad
tokie projektai turi būti tęstiniai, ir užtikrinti, kad finansuoti verslai ir
toliau sėkmingai plėtotųsi.

Pasak L.Biliūnaitės,
finansinė parama yra tik dalis pagalbos, kurią SADM suteikia ir suteiks
naujiems verslams. Aktyviai dar taikoma mentorystės programa, kurios esmė –
prižiūrėti ir suteikti žinių jauniems verslininkams kuriant savo įmones.

Ministerijos planuose ir toliau numatoma finansuoti „pirmojo darbo“
programą, kuri suteikia galimybę verslui gauti kompensaciją sukuriant darbo
vietas patirties neturinčiam jaunimui (iki
29 metų amžiaus). Pagal
šią programą numatoma, kad darbdaviui gali būti valstybės subsidijuojama
12 mėnesių darbuotojo
atlygis.

LVK atstovai mano, kad ši programa turi būti lankstesnė, atkreipiamas
dėmesys į iki 18 metų dirbusius bei iš užsienio grįžusius jaunus žmones,
kuriems privalo būti taikoma ši priemonė.

INFOBALT viceprezidentas Tomas Milaknis atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo
metu ministerijų vykdomos perkvalifikavimo programos sunkiai patenkina verslo
poreikius, ir tai ypač pastebima IT sektoriuje, todėl čia būtinos permainos.

Ministrė A.Pabedinskienė sakė, kad šiuo metu įgyvendinamos darbuotojų perkvalifikavimo
programos yra gana efektyvios. 2013 metų duomenimis, beveik 97 proc.
perkvalifikuotų darbuotojų grįžo į darbo rinką. Užpraėjusiais metais šis
skaičius siekė tik 65 procentus.

Verslo atstovai mano, kad  į šį
procesą reikėtų įtraukti ir Darbo biržą, kuri turėtų dirbti ne tik su
bedarbiais, bet kartu ir su jau dirbančiaisiais.

Ministerijos atstovai su LVK aptarė ir Darbo kodekso pakeitimus. Kaip
teigia SADM atstovai, darbo santykius reglamentuojantis įstatymas yra pasenęs,
o lygiai po metų bus parengtas naujas kodekso projektas.

Susitikime aptartas Bendradarbiavimo memorandumas dėl jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo, kurį pasirašė 15 skirtingų institucijų. Dokumentu
siekiama, kad 2014-2020 metų laikotarpiu jaunimas darbo rinkai būtų ruošiamas
tikslingai, atsižvelgiant į šalies ūkio poreikius, o netekęs darbo – per
keturis mėnesius gautų jo kvalifikaciją atitinkantį darbo pasiūlymą.
Memorandumas buvo pasirašytas 2014 metų sausio 14 dieną.

Įgyvendinant memorandume užsibrėžtus tikslus ministerija jau artimiausiu
metu kurs programas, kurios skatins jaunus žmones atlikti tikslines praktikas
studijų laikotarpiu, bei sieks, kad darbo neturintis jaunimas persikvalifikuotų
į paklausias profesijas.

Kovo mėnesį Seime bus svarstomi du įstatymų projektai, kurie numato
jaunimo užimtumo rėmimą, vieną projektą yra parengusi SADM, antrąjį –
Prezidentūra.

LVK veikloje dalyvaujanti Lietuvos miško savininkų asociacija domėjosi
ministerijos vykdoma Paslaugų kvitų programa. Pagal šį projektą, iki 60 dienų
vienam darbdaviui dirbantis žmogus, kurio atlygis ne didesnis kaip 6000 Lt,
gali naudotis paslaugų kvitu.

Ši sistema naudinga verslui, kadangi darbdavys apmokestinamas tik
socialinio draudimo mokesčiu. Tiesa, dabar ši sistema galioja tik sodininkams,
ūkininkams ir miškininkams. 

Panašūs įrašai