Lietuvos verslo
konfederacija (LVK) į savo gretas priėmė tris naujus narius – Lietuvos smulkiųjų
vartojimo kreditų asociaciją (LSVKA), įmonę „Creditinfo“ ir viešąją įstaigą „Informacijos
technologijų mokymo centras“ (ITMC).

Kovo 13 – ąją vykusiame LVK
prezidiumo posėdyje įmonės tapo pilnateisėmis LVK narėmis.

Lietuvos smulkiųjų vartojimo
kreditų asociacija – trumpalaikes paskolas teikiančių įmonių susivienijimas,
kurio pagrindinis tikslas – veiklos standartizavimas, siekiant kurti abipusiai
naudingus santykius tarp vartotojo ir smulkiuosius vartojimo kreditus
teikiančios įmonės. Didelį dėmesį LSVKA skiria asmens duomenų apsaugai,
vartotojų teisėms, tinkamam ir profesionaliam verslo ir klientų mokumo rizikos
valdymui, siekia užtikrinti, kad žmonės būtų pajėgūs įgyvendinti prisiimtus
įsipareigojimus.

Organizacija įgyvendina
atsakingo skolinimo programą „Skaidrus kreditas“. Asocijuotos įmonės siekia
skatinti gyventojus atsakingai naudotis smulkiaisiais vartojimo kreditais.
LSVKA yra sukūrusi programos šviečiamąjį portalą vartotojams www.apiekredita.lt,
taip pat veiklą vykdo nepriklausomas kredito arbitražas www.kreditoarbitrazas.lt,
kuris sprendžia ginčus dėl smulkiųjų vartojimo kreditų.

Antroji į LVK priimta įmonė
– „Creditinfo“. Kreditų biuras Lietuvoje veikia nuo 2003 m. Biuro iniciatoriai
Lietuvoje buvo komerciniai bankai, lizingo ir telekomunikacijų bendrovės. Kreditų
biuras „Creditinfo“ Lietuvos verslo įmonėms yra svarbus atsakingo skolinimo
partneris. Kreditų biure formuojama juridinių ir fizinių asmenų kredito
istorija. 

Įmonės generalinis
direktorius Andrius Bogdanovičius sakė, kad bendrovė nori prisidėti prie
skaidraus verslo formavimo Lietuvoje: „Pradėję veiklą Lietuvoje prieš 10 metų
užaugome iki rinkos lyderių, todėl galime savo patirtimi ir naujomis idėjomis
prisidėti prie iniciatyvų, aktualių visam šalies verslui, palankaus verslo
klimato formavimo šalyje. Bendradarbiaudami su kitais verslo lyderiais sieksime
ir toliau šalyje skatinti atsiskaitymų kultūrą, atsakingą skolinimą bei
skolinimąsi“.

Informacinių technologijų
mokymo centras (ITMC) turi daugiau kaip dešimties metų darbo patirtį IT mokymų
ir konsultavimo srityje, siūlo profesionalius mokymus specialistams ir tik
pradedantiems. ITMC turi keturis mokymo padalinius, o veiklą vykdo Vilniuje ir
Kaune.

 LVK šiuo metu vienija 95 įmones
ir asociacijas.

Panašūs įrašai