Lietuvos verslo
konfederacijos (LVK) generalinis direktorius Algimantas Akstinas paskirtas
Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) pirmininko pavaduotoju. Taip
nusprendė kovo 19 dieną posėdžiavęs visuotinis VKAT susirinkimas.

A.Akstinas šiose pareigose
pakeitė advokatę Aureliją Vingrienę – Šimkūnienę, kuri atsistatydino iš užimamų
pareigų.

LVK generalinis direktorius
sakė, kad jo paskyrimas į šias pareigas bus naudingas VKAT darbui: „VKAT
valdybos darbe jau dalyvauju nebe pirmi metai. Verslo nuomonė ir patarimai
arbitražo darbe – reikalingi ir būtini. Siekiant efektyviai ir teisingai
spręsti verslo ginčus reikia įvairiapusės patirties, kadangi kiekviena
situacija – unikali, reikalaujanti ne tik teisininkų požiūrio, bet ir verslo
atstovų komentarų ir praktikos. Todėl manau, kad mano darbas  šiose
pareigose prisidės prie VKAT plėtros ir administracinių gebėjimų stiprinimo“.

Vilniaus komercinis
arbitražo teismas buvo įsteigtas 2003 metais, kai susijungė tuometinis
Arbitražo teismas prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai ir Lietuvos ir
Vilniaus tarptautinis komercinis arbitražas.

Vilniaus komercinio
arbitražo teismo steigėjai – asociacija INFOBALT,
Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos pramonės,
prekybos ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija,
Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija LINAVA bei Lietuvos
teisininkų draugija.

Verslininkai gali naudotis arbitražo privalumais įrašę į
sutartis rekomenduojamas arbitražines išlygas arba sudarę atskirą susitarimą
dėl ginčo sprendimo arbitražu.

Panašūs įrašai