Lietuvos verslo konfederacijos (LVK)
bei advokatų kontoros LAWIN organizuotoje konferencijoje „Viešieji pirkimai ir
2014-2020 m. ES parama“ kompetentingi specialistai verslininkams pristatė ES
paramos administravimo ir naudojimo pakeitimus bei pagrindines grėsmes, su
kuriomis susiduria
europine parama besinaudojantis verslas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministras
Evaldas Gustas atidarydamas konferenciją sakė, kad 2007-2013 metų laikotarpiu
įsisavintos lėšos buvo svarbios plėtojant Lietuvos ūkį.
Tada ES parama Lietuvai siekė 40 mlrd.
litų

Advokatų kontoros LAWIN asocijuoja
partnerė Laura Šlepaitė konferencijos dalyviams pristatė rizikų identifikavimą
ir valdymą vykdant pirkimus europiniuose projektuose. Teisininkė nurodė, kad už
padarytus nusižengimus ES projektų įgyvendinimo metu įmonėms gali būti taikomos
sankcijos nuo 5 proc. iki 100 proc. rėmimo sumos.

Centrinės
projektų valdymo agentūros (CPVA) Struktūrinės paramos departamento Teisės ir
vidaus sistemų valdymo tarnybos vyresnioji teisininkė
Neringa Virbickaitė pristatė dažniausiai pasitaikančius
pažeidimus vykdant ES pirkimus.

N.Virbickaitė sakė, kad praktikoje
dažniausiai nustatomi pažeidimai, susiję su neteisingai pasirinktu pirkimo
būdu, kvalifikacinių reikalavimų neatitikimu, techniniais projektų
specifikacijų pažeidimais bei atvejais, kai 
projektą įgyvendinti laimėtoju parenkamas netinkamas juridinis asmuo.

Anot pranešėjos, perkančiosios
organizacijoms dažnai fiksuojami pažeidimai, kai pirkimų techninėse specifikacijose
yra nurodomi konkretūs standartai, nenurodant žodžių „arba lygiavertis“, arba
visa techninė specifikacija yra pritaikyta vienam produktui ar gamintojui.

N.Virbickaitė taip pat pabrėžė, kad
dažnai pasitaiko pažeidimų, kai konkurso nugalėtoju skelbiamas techninėje
specifikacijoje reikalavimų neatitinkantis juridinis asmuo, o neteisėtai
atmetami tie pasiūlymai, kurie turėtų būti pripažinti kaip geriausi ir būti
skelbiami nugalėtojais.

Finansų ministerijos Europos
Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento direktorė
Loreta Maskaliovienė
konferencijoje pristatė struktūrinių ES fondų lėšų panaudojimo principus.

L.Maskaliovienė
nurodė, kad 2007-2013 metų laikotarpiu skirstant ES paramą buvo nustatyti 1208
pažeidimai, kurių bendra suma sudarė 93,8 mln. litų. 695 pažeidimai buvo susiję
su viešųjų pirkimų procedūromis.

Bendrai Europos Sąjungoje pažeidimų
lygis nuo 2010 iki 2013 metų didėjo. 2010 metais pažeidimai veikė tik
penktadalį vykdomų projektų, kai tuo tarpu 2012 metais – trečdalį. Bendras
pažeidimų skaičius nuo 5 proc. 2010 metais padidėjo iki 12 proc. 2012 metais.

L.Maskaliovienė
pristatė Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijų pasikeitimus administruojant ES
struktūrines lėšas.

Viešųjų pirkimų tarnyba ir toliau kontroliuos, kaip
laikomasi Viešųjų pirkimų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų,
vykdys šių teisės aktų pažeidimų prevenciją, konsultuos perkančiąsias
organizacijas ir tiekėjus viešųjų pirkimų klausimais bei nustačiusi pažeidimus
išvadas teiks atitinkamoms institucijoms.

Naujuoju finansiniu laikotarpiu Viešųjų pirkimų
tarnyba užtikrins, kad būtų saugomi per CVP IS pateikiami duomenys ir
dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, bei sudarys galimybę
individualioms įmonės atlikti viešuosius pirkimus CVP IS priemonėmis.

Panašūs įrašai