Dvidešimt penkias šakines verslo asociacijas ir daugiau,
kaip 1500 šalies įmonių vienijančios Lietuvos verslo konfederacijos (LVK)
prezidentu ketverių metų kadencijai perrinktas dabartinis šios organizacijos
vadovas Valdas Sutkus.

LVK prezidentas sako, kad paskutiniai ketveri metai
Lietuvos verslui buvo permainingi: „Prieš keturis metus ekonominė krizė buvo
pačiame įkarštyje, nedarbo rodikliai didėjo drastiškai, žmonės masiškai
palikdavo Lietuvą  išvykdami geresnio gyvenimo ieškoti svetur. Valdžia
įvykdė taip vadinamą „naktinę reformą“ ženkliai padidindama mokesčius. Tokioje
situacijoje verslo organizacijoms teko pradėti dialogą su valdžia bei rodyti
iniciatyvą siūlant racionalius sprendimus. 2009  m. kartu su kitomis
verslo organizacijomis su Vyriausybe pasirašėme Nacionalinį susitarimą, kuris
stabilizavo mokesčių lygį, numatė eksporto plėtros priemones. Vėliau nuolatos
susitikdavome su sprendimus priimančiais valstybės pareigūnais ir siūlydavome
sprendimus, kurie pasiteisino“.

V.Sutkus teigia, kad vienas iš pagrindinių LVK kertinių
principų išliks partnerystė.

„Turime labai platų dialogą su visų lygių valdžios
institucijomis: nuolat susitinkame su Seimo frakcijomis, komitetais,
ministrais, teikiame pasiūlymus verslo sąlygoms gerinti. Bendradarbiaujame su
tarptautinėmis verslo organizacijomis, turime savo atstovą Europos ekonomikos
ir socialinių reikalų komitete, LVK atstovai dalyvauja daugelyje darbo grupių,
komisijų. Dabartinei vyriausybei po jos paskyrimo pateikėme 55 pasiūlymus iš
įvairių ekonomikos sričių. Daugiau, negu pusė šių pasiūlymų buvo įtraukta į
Vyriausybės programą“, – sakė LVK vadovas.

LVK dalyvauja 65 skirtingose darbo grupėse ir komisijose
prie skirtingų valdžios institucijų, kuriose svarstomi ir vėliau priimami
sprendimai tokiais aktualiais klausimais, kaip  verslą kontroliuojančių
įstaigų skaičiaus sumažinimas, viešojo valdymo tobulinimas, Lietuvos ekonominės
diplomatijos kryptys, euro įvedimo koordinavimas, jaunimo verslumo skatinimas,
eksporto plėtros.

LVK prezidento teigimu, ateinantys metai Lietuvai bus ypač
svarbūs dėl euro įvedimo bei ES paramos 2014-2020 metams: „Euro įvedimas tikrai
bus naudingas Lietuvai. Tai rodo ir Lietuvos banko bei Finansų ministerijos
atlikti tyrimai. Tačiau čia negalima pamiršti ir jautraus socialinio aspekto.
Dar metų pradžioje raginome Vyriausybę pasirašyti geros valios memorandumą,
kuriuo siekiame, kad įsivedant eurą valdžia nedidintų mokesčių, o verslas –
nedidintų prekių ir paslaugų kainų. Šiuo Lietuvai svarbiu laikotarpiu turi būti
išlaikytas stabilumas, todėl būtinas Vyriausybės ir verslo susitarimas“.

V.Sutkus sako, kad LVK nariai kiekvieną mėnesį susitinka
su ministrais bei ministerijų atstovais, kurie verslui pristato 2014-2020 metų ES
paramos gaires: „2014-2020 metų ES finansuojami projektai ir taisyklės skirsis
nuo prieš tai buvusių, todėl ir toliau organizuosime bendrus pasitarimus su
valdžios institucijomis, kad verslas galėtų efektyviai pasinaudoti ES parama“.

LVK vadovas taip pat išskiria ir sąlygų verslui gerinimą:
„Labai sveikintina yra Ūkio ministerijos iniciatyva mažinti verslą
kontroliuojančių institucijų skaičių. Aktyviai bendradarbiaujame su verslą
kontroliuojančioms įstaigomis: rengiame seminarus verslo įmonėms, 
teikiame siūlymus, kurie palengvintų administracinę naštą verslui. Sieksime,
kad verslo ir valdžios institucijos aktyviau bendradarbiautų ir būtų
konstruktyviais partneriais“.

Kartu su prezidentu išrinktas ir naujas organizacijos
prezidiumas, kurį sudaro 17 LVK narių atstovai: Valdas Sutkus (UAB „Fima“), Dovilė Burgienė
(Advokatų kontora LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas), Stasys Kropas (Lietuvos
bankų asociacija), Dalia Poliakaitė (Mažeikių verslininkų asociacija), Arūnas
Bertašius (Asociacija LINEKA), Vladas A. Bumelis (UAB Biotechpharma), Marius
Dubnikovas (Mandatum life), Andrius Iškauskas (Advokatų kontora AAA LAW), Algimantas
Kondrusevičius (LINAVA, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija), Andrius
Romanovskis (Lietuvos draudikų asociacija), Dovilė Satkauskienė (Lietuvos
antstolių rūmai), Mykolas Katkus (VRP Hill + Knowlton Strategies), Laimonas
Skibarka (Advokatų kontora SORAINEN), Julius Niedvaras (UAB „Jametana“), Laura
Blaževičiūtė (UAB „Tele-3”), Laimutis Paškevičius (Lietuvos privačių sveikatos
priežiūros įstaigų asociacija), 
Kristijonas Kaikaris (Asociacija  INFOBALT, UAB „Microsoft Lietuva“).

 

Panašūs įrašai