Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidiumo posėdyje
naujais organizacijos nariais tapo UAB „Kodiani“, UAB „Vortex Capital“ bei UAB
„Elektrifikacijos paslaugos“

Pirmosios į organizaciją priimtos bendrovė  UAB „Kodiani“ 
generalinis direktorius Evaldas Piesliakas sakė, kad jo vadovaujama
įmonė vykdo prekybą dujomis bei elektros energija. Įmonė yra viena iš kelių
licenzijuotų bendrovių Lietuvoje, kuri turi teisę prekiauti gamtinėmis dujomis.
UAB „Kodiani“gamtines dujas tiekia ne tik verslo vartotojams, bet pirmoji iš
nepriklausomų dujų tiekėjų jas parduoda ir buitiniams klientams. Lietuvoje
registruota bendrovė priklauso KODIANI įmonių grupei, šios grupės bendrovės
vykdo veiklą elektros energetikos, gamtinių dujų ir kituose sektoriuose.

Antroji į LVK priimta įmonė – UAB „Elektrifikacijos
paslaugos“.
1995 metais
AB „Lietuvos energrija“ Klaipėdos filiale buvo įkurta Elektrifikacijos
paslaugų tarnyba, kuri sėkmingai vykdė veiklą iki
2004 metų, tų pačių metų balandžio mėnesį
tarnyba buvo reorganizuota į UAB „Elektrifikacijos paslaugos“. Dešimtmetį
veikiančioje bendrovėje dirba daugiau kaip pusšimtis darbuotojų.

Trečiąją į konfederacija priimta bendrove tapo UAB „Vortex
Capital“.

 LVK šiuo metu vienija 103 įmones ir asociacijas.

Panašūs įrašai