JAV ambasadoriumi Brazilijoje ir Kosta Rikoje buvęs Džonas Danilovičius
Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) Tarybos sprendimu paskirtas naujuoju
organizacijos generaliniu sekretoriumi.

„Nekantriai laukiu, kada pradėsiu dirbti su ICC
specialistais bei nacionaliniais komitetais visame pasaulyje. Tai labai svarbi
organizacija, kuri šiuo metu išgyvena pereinamąjį laikotarpį susijusį su plėtra
ir naujovėmis. Noriu, kad tai, kas buvo pasiekta per pastaruosius kelerius
metus buvusio generalinio sekretoriaus
Žano-Gajaus Karjerio (Jean-Guy Carrier) toliau gyvuotų, kadangi jo dėka ICC turi tvirtą pamatą ir
aiškią kryptį“.

Organizacijos pirmininkas Haroldas Teris Macgrovas III sako, kad D.Danilovičiaus patirtis bus
naudinga ICC: „Jo patirtis ir suvokimas apie tarptautinę prekybą puikiai
pasitarnaus visai organizacijai. Esu įsitikinęs, kad jo veikla taps pasaulio
verslo organizacijų pavyzdžiu“.

2005 – 2009 metais D.Danilovičius dirbo „Tūkstantmečio iššūkio“
koorporacijos vykdančiuoju direktoriumi. Koorporacijos pagrindinis tikslas –
pagalba skurstančioms užsienio šalims.

ICC nuolatinės narės
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) generalinis direktorius Algimantas
Akstinas sako, kad naujasis generalinis sekretorius įneš naujų vėjų į
organizaciją: „Ankstesnis sekretorius Ž.G. Karjė atlikto daug svarbių darbų,
kurie duos naudos jau netolimoje ateityje, D.Danilovičius turėtų tęsti pradėtus
darbus. Visgi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje paslaugų ir IT
sektorius įgyja nauja pagreitį, todėl D.Danilovčiaus laukia nelengva užduotis –
prisidėti ir prie šio sektoriaus augimo, kuris su laiku taps vienu iš
pagrindinių visai pasaulio ekonomikai. Kitas labai svarbus iššūkis
  naujajam ICC lyderiui – dar konstruktyviau
vykdyti tiesioginį bendravimą ir bendradarbiavimą su nacionaliniais komitetais,
atsižvelgti į jų konkrečius poreikius, aktualijas ir paramą, vykdant ICC
veiklos atstovavimą nacionaliniame lygmenyje“.

Ambasadorius
D.Danilovičius yra Tarptautinės patariamosios tarybos Harvardo visuomenės
sveikatos mokyklos narys, vyresnysis Strateginių ir tarptautinių studijų centro
patarėjas Vašingtone, užsienio ryšių tarybos narys Niujorke, Šiaurės Amerikos
patariamosios tarybos „Chatham House“ narys Jungtinėje karalystėje bei
„d‘Amico“ tarptautinės laivybos direktorių valdybos narys.

Kaip JAV ambasadorius, D. Danilovičius Kosta Rikoje
suvaidino svarbų vaidmenį sudarant Centrinės Amerikos laisvosios prekybos
susitarimą (
angl. CAFTA).

Ženevoje taip pat buvo išrinkti
šeši nauji
ICC vykdomosios tarybos nariai. Jie yra: Marija Fernanda
Garza (Maria Fernanda Garza), Orestia
pirmininkė ir generalinė direktorė bei ICC pirmininkė Meksikoje; Denis M. Nalis
(Dennis M. Nally), PricewaterhouseCoopers
International pirmininkas; Jongmanas (YM) Parkas (Yongmaan (YM) Park), pirmininkas ir Doosan
Group vyriausiasis vykdantysis direktorius; Kasemsitas Patomsakas (Kasemsit
Pathomsak), prezidentas ir vykdantysis Merchant
Partners Securities direktorius, taip pat ICC pirmininkas Tailande;
Latifuras Rahmanas (Latifur Rahman), Transcom
Group pirmininkas ir ICC pirmininko pavaduotojas Bangladeše; ir Tomas
Velaueris (Thomas Wellauer), vykdomasi Swiss
Re direktorius ir ICC pirmininkas Šveicarijoje.

ICC yra didžiausia verslo organizacija pasaulyje. Jos
pasaulinis tinklas vienija 6 mln. įmonių, prekybos rūmų ir verslo asociacijų
daugiau nei
130 šalių.

Daugiau kaip 2000 ekspertų sudarytų
iš ICC įmonių narių pasitelkdamos savo žinias ir patirtį kuria ICC poziciją
konkrečiais verslo klausimais.

Jungtinės Tautos, Pasaulio prekybos organizacija, G20 ir daugelis kitų tarpvyriausybinių  institucijų (tiek
tarptautinių, tiek ir regioninių), palaiko
ryšius
su ICC.

Lietuvos verslo konfederacija/ICC Lietuva nuo pat organizacijos įsteigimo 1994
metais yra pilnateisė Pasaulio verslo organizacijos ICC narė.

Panašūs įrašai