Kasmetinio Lietuvos diplomatų atstovybių suvažiavimo metu
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) įsteigtas „Verslo ambasadoriaus“
apdovanojimas įteiktas Lietuvos ambasadoriui Ukrainoje Petrui Vaitiekūnui.

2008 metais įsteigtas apdovanojimas iš viso įteiktas
šešiems asmenims – Europos Sąjungos atstovui Rusijoje Petrui Auštrevičiui,
buvusiam LR ambasadoriui Rusijoje, dabartiniam LR Ministro Pirmininko patarėjui
Antanui Vinkui, bendrovės „GetJar“ įkūrėjui Ilja Laurs, ambasadoriui Turkijoje
– Kęstučiui Kudzmanui bei ambasadoriui JAV – Žygimantui Pavilioniui. Šiais
metais apdovanojimas įteiktas ambasadoriui P.Vaitiekūnui.

„Verslo ambasadoriaus“ apdovanojimas įteikiamas už aktyvų
Lietuvos ir užsienio verslo partnerystės skatinimą, Lietuvos ekonominių
interesų atstovavimas ir verslo žinomumo didinimą užsienyje.

Petras Vaitiekūnas nuo 1992 iki 1993 metų ėjo Seimo
pirmininko konsultanto pareigas, buvo Lietuvos prezidento A. M. Brazausko referantas
užsienio politikos klausimais. Nuo 1998 iki 1999 metų buvo užsienio reikalų
ministro patarėjas.

1999 metais tapo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju
ir įgaliotuoju ambasadoriumi Latvijoje. 2004 metais baigė kadenciją ir
buvo paskirtas prezidento patarėju užsienio politikos klausimais. Nuo 2005 iki
2006 metų buvo Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje.

2006 m. liepos 12 d. prezidento dekretu
paskirtas Lietuvos respublikos XIV ministrų kabineto užsienio reikalų
ministru.

Panašūs įrašai