Lietuvos verslo konfederacija (LVK) pasirašė
bendradarbiavimo susitarimą su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija. Susitarimu numatyta
bendradarbiauti teikiant siūlymus mokesčių, sveikatos apsaugos, darbo santykių
reglamentavimo ir socialinės apsaugos, švietimo, energetikos bei informacinių
technologijų srityse.

Pasirašytame dokumente numatoma, kad LVK ir liberalai
sieks ekonominės ir socialinės Lietuvos pažangos, verslo sąlygų gerinimo,
investicijų skatinimo, teisinės bazės tobulinimo ir kitų visuomenei ir verslui
aktualių klausimų sprendimo.

„Lietuvos verslo konfederacija visuomet siekė glaudaus
bendradarbiavimo su valdžios institucijomis. Neabejoju, kad šis konkretus susitarimas
bendradarbiavimą pakylės į naują lygį, kadangi kartu su frakcija Seime sieksime
sąlygų verslui pagerinimo“, – sakė LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūnas Eligijus
Masiulis teigė, kad svarbu sudaryti verslui kuo palankesnes sąlygas ir siekti,
kad Lietuva taptų konkurencingesnė, pritrauktų daugiau užsienio investicijų.

„Sieksime, kad įstatymai verslui nekaišiotų pagalių į
ratus, o atvirkščiai – padėtų kurti ir plėtoti veiklą. Svarbu, kad verslas
galėtų ir norėtų sumokėti daugiau mokesčių į šalies biudžetą. Todėl nuolatinis
dialogas su verslu šiandien yra labai svarbus“, – sakė E. Masiulis.

Susitarime numatyta, kad LVK teiks ekspertinę nuomonę, reaguojant
į verslui aktualias įstatymų leidybos iniciatyvas, dalyvaujant Seimo komitetų,
komisijų, darbo grupių posėdžiuose.

Pasirašytame susitarime numatytos pozicijos mokesčių,
sveikatos apsaugos, darbo santykių reglamentavimo ir socialinės apsaugos, švietimo,
energetikos ir kitose srityse.

LVK ir liberalai sutaria, kad Lietuvoje neturėtų būti
įvedama naujų mokesčių, jie neturėtų būti didinami ir keičiami chaotiškai. Pasirašytame
susitarime taip pat pažymima, kad abi šalys sieks inicijuoti pakeitimus Vyriausybėje
ir Seime, leidžiančius mažinti administracinę naštą ir biurokratiją verslui.

LVK ir liberalai sutarė siekti, kad būtų mažinamas verslą
kontroliuojančių įstaigų skaičius, kurių šiandien yra daugiau nei 60. Taip pat
sutarta siekti padidinti profesinio mokymo patrauklumą, motyvuoti jaunimą
rinktis ir techninio (aukštųjų technologijų) profilio mokymo programas.

Lietuvos verslo konfederacija verslo ir valdžios
konstruktyvų dialogą skatinančius susitarimus 
sieks pasirašyti su visomis parlamento frakcijomis.

Panašūs įrašai