Informacinės
technologijos (IT) – turbūt greičiausiai besivystanti sritis, kuri labai
smarkiai keičia tiek verslą, tiek pačią visuomenę ir kartu sukuria naujus
iššūkius. „Vykstant šiems procesams kyla naujų uždavinių. Vienas svarbiausių –
milžiniškais tempais didėjančio informacijos kiekio surinkimas, apdorojimas,
saugojimas, apsauga, prieiga prie jų ir, remiantis šiais duomenimis, operatyvus
sprendimų priėmimas bei šių išvardytų procesų optimizavimas“, – įžvalgomis
dalijosi bankinių ir informacinių technologijų įmonių grupės „Penki
kontinentai“ valdybos pirmininkas Idrakas Dadašovas.

Kokius išskirtumėte
penkis svarbiausius pastarojo dešimtmečio pasiekimus lietuviškoje IT srityje?
Kuo kiekvienas iš jų prisidėjo prie Lietuvos progreso?

Visų pirma būtina
pažymėti sparčiai didėjančią skaitmeninių technologijų įtaką tiek mūsų
kasdieniam gyvenimui, tiek verslui. Tai ir stulbinantis telekomunikacijų
progresas, ir didėjantis interneto poveikis.

Nuolat greitėjantis
internetas suteikia skaitmeninių technologijų plėtrai naujų impulsų: pakanka
paminėti bankinę veiklą (internetinė bankininkystė, mobilusis bankas),
mažmeninės prekybos verslo plėtrą, interaktyviąją televiziją (angl. Internet
Protocol television
, arba IPTV), švietimą (nuotolinis mokymasis),
telemediciną, įvairių išmaniųjų įrenginių skaičiaus augimą.

Terminas „skaitmeninė
visata“ mūsų dienomis įgauna vis labiau apčiuopiamus kontūrus.

Kokios esminės
užduotys laukia IT sektoriaus per artimiausius dešimt metų – ką būtinai turime
pasivyti, pasiekti, sukurti?

Daugelio ekspertų
nuomone, per artimiausius dešimt metų didžiausią reikšmę turės sprendimai,
pagrįsti daiktų interneto (angl. Internet of Things), didelių duomenų
(angl. big data) ir debesų
technologijos koncepcijomis. Šios trys kryptys jau šiandien daro ženklią įtaką
kuriant universalias žinių bazes, naujas darbo vietas, didinant šalies
konkurencingumą ir tuo pat metu stiprinant ekonomiką.

Tačiau vykstant šiems
procesams, iškyla naujų uždavinių. Vienas iš svarbiausių – milžiniškais tempais
didėjančios informacijos kiekio surinkimas, apdorojimas, saugojimas, apsauga,
prieiga prie jų ir, remiantis šiais duomenimis, operatyvus sprendimų priėmimas
bei šių išvardytų procesų optimizavimas.

Ar dabartinė Lietuvos
valdžia pakankamai gerai suvokia IT srities prioritetus ir ar dedamos tinkamos
pastangos, kad taptume tikrai konkurencingi šioje srityje? Į ką reikėtų kreipti
didžiausią dėmesį ir skatinti?

Esu visiškai
įsitikinęs, kad valstybė privalo prisidėti prie šalies IT rinkos plėtros
sudarydama jai palankias sąlygas. Be to, būtina maksimaliai palaikyti tas
kompanijas, kurių veikla nukreipta į galutinių produktų kūrimą ir šalies
eksporto į įvairias pasaulio šalis didinimą.

Kita ne mažiau svarbi
valdžios užduotis – sąlygų kompetentingiems specialistams rengti kūrimas.

O ar dabartiniai,
aukštąsias mokyklas baigiantys IT specialistai yra pakankamai gerai paruošti?
Ko jiems trūksta ir kuo jie lenkia užsienio IT specialistus?

Nėra sinchronizacijos
tarp to, kas vyksta pasaulinėje IT rinkoje, ir studentų turimų žinių.
Technologijų augimas ir plėtra šiuo metu gerokai lenkia jaunų specialistų,
baigusių universitetus ar kitas aukštąsias mokyklas, žinių lygį. Todėl, manau,
būtina keisti švietimo sistemą ir sudaryti sąlygas šiuolaikiniams studentams
plėsti akiratį, nuo pirmų kursų įgyti būtinų praktinių įgūdžių bei maksimaliai
išnaudoti savo žinias.

Kokias specialybes
patartumėte rinktis jaunimui? Šiandien IT specialistų poreikis didelis, o kaip
prognozuojate jo kitimą ateityje?

Tiek Lietuvoje, tiek
kitose Europos Sąjungos valstybėse specialybės, susijusios su informacinėmis
technologijomis, yra iš paklausiausių sąrašo. O valstybės užduotis – sudaryti
sąlygas, kad jauni žmonės rinkdamiesi savo kelią galėtų priimti teisingą
sprendimą.

Mano patarimas
jaunimui, besirenkančiam specialybę, – negalvoti tik apie greitai uždirbamus
pinigus, o rinktis tokią sritį, kuri yra įdomi ir kur būtų galima maksimaliai
išnaudoti savo gebėjimus. Juk kai dirbi mėgstamą darbą, lengviau pasiekti
norimą rezultatą ir sulaukti sėkmės.

Šiuo metu vadinamieji
startuoliai yra ant bangos, kuri atsirito ir iki Lietuvos. Ar lietuviai turi
potencialo sukurti kažką globalaus, kaip „Facebook“ ar „Skype“? Į ką turi
orientuotis specialistai ir verslininkai, kad jų produktas ar kūrinys
užkariautų pasaulį? O gal verta apsiriboti tik savo šalies ar regiono rinka?

Vertinu jaunus
žmones, kurie turi inovatyvių idėjų, stengiasi jas įgyvendinti ir nori matyti
savo darbo rezultatus. Deja, jau ilgą laiką įdėmiai stebėdamas daugybės
startuolių istorijas pastebiu, kad dauguma jų nepateisina investuotojų vilčių.
O didžioji išgyvenusių startuolių sukurto rezultato dalis atitenka
investuotojams ir rėmėjams.

Jei kalbame apie
verslą, lyderiai turi nagrinėti pasaulinių kompanijų istoriją, mokytis iš
klaidų, nuolat stebėti IT rinką, taip pat aiškiai suvokti savo tikslus bei
planus ir būti griežti savo kuriamų produktų ar paslaugų auditoriai. Tik
tokiomis sąlygomis galima išlikti rinkoje ir išlaikyti aukščiausias pozicijas.

Kaip pasikeis mūsų
technologijomis persunktas gyvenimas per artimiausius dešimt metų? Kaip
pasikeis požiūris į privatumą, bendravimą, verslą?

Kuo aktyviau
pažangios technologijos veržiasi į mūsų kasdienį gyvenimą, tuo labiau iškyla
duomenų konfidencialumo klausimas. Informacijos saugojimas ir apsauga – tai
uždaviniai, kurie taps itin svarbūs. O ypač tai aktualu, kai kalbama apie
debesų technologijas, nes tiek viešame (angl. Public cloud), tiek privačiame(angl. Private
cloud),
 tiek
hibridiniame (angl. Hybrid cloud) „debesyse“ saugomi duomenys reikalauja
visapusiško saugumo užtikrinimo. Todėl įvairūs saugumo sprendimai, tarp kurių –
biometrinės priemonės, mobilieji įrenginiai, balso atpažinimo sistemos, ras
savo vietą skirtingose kasdienio gyvenimo bei verslo srityse.

Kaip žmogus, stipriai
formuojantis informacinių technologijų sritį, tam tikra prasme esate
futurologas – kokios technologijos bus pačios svarbiausios ir stipriausiai
pakeitusios mūsų gyvenimą po dešimties metų?

Mano jau minėtas
daiktų internetas – tai milijardas kasdienių daiktų, objektų ir prietaisų,
turinčių unikalius identifikatorius bei galinčių automatiškai registruoti,
rinkti, analizuoti, priimti duomenis ir jais keistis.

Panašūs įrašai