Šią savaitę prekių ir paslaugų kainos jau
oficialiai privalės būti skelbiamos abiem valiutomis: litais ir eurais. Kai
kurios įmonės taip informuoti ėmė savo klientus nelaukdamos nurodytos datos.
Keletas patarimų padės pasitikrinti, ar nieko svarbaus nepraleidote dėliodami
pasirengimo eurui planą savo įmonėje.

Prekių ir paslaugų kainas eurais bus privaloma nurodyti jau nuo
rugpjūčio 22 dienos, įmonėms, kurios dar to nepadarė, teks intensyviai
paplušėti idant suspėtų iki nurodyto termino. Rekomenduojama dar kartą
peržiūrėti, ar visos kainų skelbimo priemonės buvo patikrintos ir įvertintos.
Jos turės būti skelbiamos iki 2015 m. birželio 30 d.

Pagal LR Ūkio ministerijos išleistas prekių ir paslaugų kainų nurodymo
dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijas pardavėjams kainas litais ir
eurais privaloma skelbti tik tuo atveju, kai prekės parduodamos ar paslaugos
teikiamos fiziniams asmenims. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad vėliau
išleistame Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme pirkėjai nebeskirstomi į
verslą ir vartotojus, tad kainas dviem valiutomis privaloma skelbti visais
atvejais visose prekybos ir paslaugų teikimo vietose (įskaitant ir nutolusias
vietas), taip pat ir reklamose. Todėl patikrinkite, ar kainos pateikiamos
teisingai visuose įmonės naudojamuose informaciniuose kanaluose.

Pardavimo ir paslaugų teikimo vietose, jeigu jos yra automatinės (pvz.
savitarnos degalinėse, savitarnos siuntų terminaluose) ir nėra techninės
galimybės kainas rodyti dviem valiutomis, kainos litais ir eurais nurodomos
kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, kainoraščiuose, įrengtuose specialiuose
ekranuose ar kitais būdais. Tas pats galioja ir kainų nurodymui elektroniniuose
prietaisuose (pvz., automatinėse svarstyklėse).

Tuo tarpu sąskaitose ir kasos aparato kvituose kainą ir bendrą
sumą privaloma nurodyti tik pagrindine valiuta, galiojančia operacijos atlikimo
dieną, t. y. litais iki 2014 m. gruodžio 31 d. imtinai, nuo 2015 m. sausio 1 d.
– eurais ir, prireikus, kita užsienio valiuta. Esant techninėms galimybėms,
kainą ir bendrą sumą galima nurodyti ir dviem valiutomis.

Jeigu įmonė naudoja bukletus ar kitą reklaminę medžiagą, kurioje nurodomos
kainos, svarbu užtikrinti, kad ir čia kainos būtų nurodytos litais ir eurais.
Rekomenduojama informuoti atsakingus darbuotojus, kad ir po euro įvedimo dienos
dar pusmetį visoje reklaminėje medžiagoje kainos turės būti nurodomos abiem
valiutomis.

Elektroninėje erdvėje (el. parduotuvėse, įmonės interneto svetainėje,
klientų savitarnos puslapiuose ir kt.) kainos privalo būti nurodomos abiem
valiutomis arba, jei tai yra techniškai sudėtinga, turi būti pateikiamas
lengvai pasiekiamas valiutos keitimo skaičiuotuvas, kuris pagal oficialiai
nustatytą kursą (3,4528 lito) konvertuotų kainas litais į eurus.

Tuo tarpu, jei įmonė teikia komercinį pasiūlymą, o kaina dažnai yra
lemiamas sprendimo pirkti kriterijus, pasiūlyme pateikiamas kainas būtina
nurodyti dviem valiutomis.

Kalbant apie mokėjimus ir pinigų valdymą, verslas atsiskaitymams su verslu
dažniausiai naudoja banko pavedimus, kurie į eurus bus konvertuojami
automatiškai, todėl pagrindinį dėmesį svarbu sutelkti į atsiskaitymus su
fiziniais asmenimis, kurie dažnai atsiskaito grynaisiais pinigais. Siekiant
tinkamai pasiruošti priimti įmokas ir atiduoti grąžą eurais, labai svarbu
įvertinti grynųjų pinigų poreikį 2015 m. sausio 1-15 dienomis ir užtikrinti
tinkamą jų kiekį pardavimo vietose tomis dienomis, kai cirkuliuos abi valiutos,
taip pat pasiruošti grynųjų pinigų dviem valiutomis saugojimui.

Apsvarstykite galimybę pereinamuoju laikotarpiu skatinti vartotojus
atsiskaityti elektroniniu būdu – tai padės sumažinti grynųjų pinigų poreikį ir
suvaldyti papildomo inkasavimo kaštus. Pasirūpinkite užsakyti reikiamas sumas
grynųjų eurų iš savo banko – mat visa grąža už gautus litus dvi savaites po
Naujųjų turės būti atiduodama eurais.

Apmokykite darbuotojus dirbti su dviem valiutomis. 2015 m. sausio 1-15
dienomis darbuotojai, dirbantys su grynaisiais pinigais, priimdami litus turės
grąžą išmokėti eurais, be to, gali padidėti srautai – nes žmonės prekių ir
paslaugų vietas naudos kaip nedidelių sumų valiutos keityklą, todėl iki to
laiko svarbu įgyti įgūdžių dirbti su nauja valiuta.

Metų pabaigoje įvertinkite, ar įmonė turi laisvų lėšų, kurių nenumatoma
naudoti investicijoms ir kurių sumažėjimas nesikirstų su įmonės pinigų srautų
valdymo strategija, rekomenduojame jomis apmokėti iš tiekėjų gautas sąskaitas,
taip sumažinant konvertavimo riziką dėl galimų netikslumų apvalinant sumas. Nuo
2015 m. sausio 16 d. vienintelė mokėjimo valiuta bus euras.

Informuokite klientus ir tiekėjus apie taikytus konvertavimo principus. Latvijoje pasitaikė
situacijų, kai klientams iki galo nebuvo aišku, kaip vienas ar kitas verslo
subjektas apskaičiavo prekių ar paslaugų kainas bei galutines mokėtinas sumas,
todėl iš anksto paskelbkite ar išsiųskite klientams ir tiekėjams informacinį
pranešimą apie tai, kokiomis taisyklėmis vadovaujantis buvo nustatytos kainos
eurais (kokios kainos buvo konvertuojamos, kaip apvalinamos prekės ar paslaugos
kainos ir galutinės sumos). Taip pat paskirkite atsakingą asmenį, kuris
suinteresuotoms šalims atsakinėtų į kylančius kainų konvertavimo ir kitus su
euro įvedimu susijusius klausimus.

Bendraukite su svarbiausiais klientais ir tiekėjais. Tuo atveju, jeigu
pasirengimo darbai nevyktų pagal planą, būtų vėluojama ar kiltų kitų
nesklandumų, spręsdami šias problemas nepamirškite klientų ir tiekėjų –
išsiųskite jiems laiškus, kuriuose informuokite apie galimus vėlavimus ir iš
anksto jų atsiprašykite.

Išskirtinis dėmesys ir išankstinė komunikacija su klientais
padeda išsaugoti tvarius santykius ir išvengti įvairių nesusipratimų.

Informaciją
parengė Artūras Piliponis,
„EY“
valdymo konsultacijų skyriaus partneris.
 Panašūs įrašai