Lietuvos verslo
konfederacija (LVK) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su valdančiojoje
koalicijoje esančia Darbo partija. Dokumente numatyta bendradarbiauti teikiant
siūlymus mokesčių, sveikatos apsaugos, darbo santykių reglamentavimo ir
socialinės apsaugos, švietimo, energetikos bei informacinių technologijų
srityse.

Sutartį pasirašė Darbo
partijos frakcijos Seime seniūnas Vytautas Gapšys bei LVK prezidentas Valdas
Sutkus.

LVK prezidentas V. Sutkus
sakė, jog Lietuvos verslo konfederacija valdžios ir verslo santykiuose
 nuosekliai laikosi socialinės partnerystės, savitarpio supratimo ir
atviro dialogo principų, o šis dokumentas siekia įpareigoti tiek politikus,
tiek ir verslo bendruomenę dažniau diskutuoti bei rasti abiems pusėms
priimtinus ir šaliai naudingus sprendimus.

„Visuomet siekiame
glaudesnio verslo ir valdžios bendradarbiavimo. Kartais politikai neišgirsta
verslininkų ir asocijuotų verslo struktūrų siūlymų verslo reguliavimo
klausimais, tačiau atvira diskusija apie Lietuvos ūkio plėtrai svarbius
klausimus – būtina, džiaugiuosi, kad verslas turės dar vieną stiprų partnerį,
kuriam galės teikti siūlymus su savo idėjomis aktualiais klausimais“, – kalbėjo
LVK prezidentas.

Darbo partijos frakcijos
Seime seniūnas V.Gapšys džiaugėsi verslo iniciatyva bei tikisi sklandaus
bendradarbiavimo: „Pasirašytas susitarimas – ilgo proceso dalis, o politikų ir
verslo bendradarbiavimas įgauna naują kokybės lygį. Mes visi siekiame vieno
bendro tikslo – Lietuvos ekonomikos augimo, verslas dirbamas ir uždirbdamas
pinigus, o mes – kurdami geresnes sąlygas verslui ir žmonėms“.

Pasirašytame susitarime
numatyta, kad LVK teiks ekspertinę nuomonę reaguojant į verslui aktualias
įstatymų leidybos iniciatyvas bei turės galimybę išsakyti savo nuomonę
 Seimo komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose.

„LVK aktyviai
bendradarbiauja su ministerijomis bei joms pavaldžiomis įstaigomis teikdamos
pasiūlymus verslo bendruomenei aktualiais klausimais. Turime paruošę ne vieną
siūlymą ir Seimo nariams, susijusį su sąlygų verslui gerinimu“, – sakė
V.Sutkus.

LVK prezidentas pridūria,
kad glaudesnis bendradarbiavimas galbūt užkirs kelią skubotiems sprendimams
Parlamente.

„Seimas yra ne kartą priėmęs
neapgalvotus sprendimus, kurie buvo žalingi verslui. Metų pradžioje
patvirtintos įstatymo pataisos, kurios įpareigoja privačių miškų savininkus
mokėti 5 proc. mokestį nuo apyvartos. Šis sprendimas ne tik sukėlė miškų
savininkų pasipiktinimą, bet ir prieštarauja ES teisei. Tokių pavyzdžių yra ir
daugiau. Bendradarbiavimas su Seimo frakcijoms yra aktualus tiek verslui, tiek
ir politikams. Svarbu išklausyti vieniems kitus bei užkirsti kelią
neapgalvotiems ir neracionaliems sprendimams“, – sakė V.Sutkus.

Pasirašymo ceremonijoje
dalyvavęs Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys Raimundas Markauskas teigė
tikintis, kad daugiau kaip kelis tūkstančius įmonių atstovaujanti Lietuvos
verslo konfederacija pateiks naudingus patarimus mokesčių ir kitais svarbiais
klausimais.

Valdančiojoje koalicijoje
esančios Darbo partijos deleguoti atstovai vadovauja penkioms ministerijoms –
Socialinės apsaugos ir darbo, Energetikos, Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio bei
Kultūros.

LVK jau yra pasirašiusi
bendradarbiavimo susitarimus su Liberalų bei partijos Tvarka ir teisingumas
frakcijomis Seime.

Panašūs įrašai