Atrinkti Ūkio ministerijos skelbto aukštųjų
universitetinių mokyklų studentų geriausių magistro darbų konkurso laimėtojai,
kurių mokslinių darbų temos siejosi su šalies ekonomikos augimu ir
konkurencingumo skatinimu. Apdovanojimus šių darbų studentams įteiks ūkio
ministras Evaldas Gustas per susitikimą su laimėjusių darbų autoriais ir jų
vadovais.

Iš mokslo, verslo ir valstybės institucijų
atstovų sudaryta komisija pirmą vietą skyrė Vilniaus Gedimino technikos
universiteto magistrei Ievai Macijauskytei ir jos darbo vadovui dr. doc. Aidui
Vasiliui Vasiliauskui už magistro darbą „Taupiosios logistikos (
Lean Logistics) principų taikymo
Lietuvos transporto įmonėse galimybių tyrimas“. Magistro darbe pateikiamas
koncepcinis taupiosios logistikos principų taikymo transporto bendrovėse
modelis, kuris galėtų padėti Lietuvos transporto bendrovėms įvertinti bendrovių
esamą situaciją ir parodytų galimą veiklos efektyvinimo kryptį, siekiant
mažinti sąnaudas ir didinti konkurencinį pranašumą.

Antrą vietą laimėjo Vilniaus Gedimino
technikos universiteto magistrė Alina Kvietkauskienė ir jos darbo vadovas prof.
habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas už magistro darbą „Tvarios
investicijų grąžos projektavimas finansų rinkose“. Darbe yra sukurtas modelis
finansinių rinkų atrankai ir tolesniems investiciniams sprendimams priimti naudojantis
adekvataus portfelio teorija. Taip pat testuojamas adekvataus portfelio
modelis, naudojantis rinkų istoriniais duomenimis.

Trečią vietą komisijos nariai skyrė Klaipėdos
universiteto magistrei Indrei Jucikei ir jos darbo vadovei dr. doc. Tatjanai Paulauskienei
už magistro darbą „Gamtinių sorbentų panaudojimas žaliavinės naftos ir dyzelino
surinkimui nuo vandens paviršiaus“. Darbe analizuojamos Lietuvoje išgaunamų
gamtinių sorbentų panaudojimo naftos produktams surinkti nuo vandens paviršiaus
galimybės. Tyrimo rezultatai leidžia sukurti naują produktą, kuris būtų
paklausus visame Baltijos jūros regione.

Komisijos
pirmininkas Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus linkėjo
magistrams materializuoti savo verslo idėjas, kurios vėliau neštų visai
Lietuvai ekonominę naudą, ir davė patarimą: „Geriausių darbų autoriams
siūlyčiau laimėtus piniginius prizus investuoti į savo verslo idėją. Šis
laimėjimas – tai įrodymas, kad einate teisingu keliu.“

Pirmos
vietos laimėtojui bus skirta 5 000 Lt, antros – 3 000 Lt ir trečios – 2 000 Lt.
Laimėjusio darbo autoriui skiriama 75 proc., darbo vadovui – 25 proc. premijos
sumos.

Paraiškas dalyvauti konkurse iš viso pateikė 24
studentai. Aktyviausiai konkurse dalyvavo Kauno technologijos universiteto
(KTU) magistrai.

Darbai
buvo vertinami atsižvelgiant į jų pritaikomumą valstybės, ūkio srities ar
įmonės mastu. Pagrindinis magistro darbų konkurso reikalavimas – darbų temos
turėjo būti susijusios su ekonomikos augimu ir konkurencingumu.

Panašūs įrašai