Lietuvos
verslo konfederacija (LVK) nuo 2012 m. kovo mėnesio įgyvendina tris projektus: „Paslaugų
sektoriaus eksporto skatinimas“, „Eksporto skatinimas tikslinėse rinkose“, „Naujųjų
technologijų ir žinių eksportas: Europos Sąjungos teikiama parama, galimybės ir
rinkos“, kuriems skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas
„Paslaugų sektoriaus eksporto skatinimas“ skirtas identifikuoti paslaugų rinkas
bei jų apimtis, optimalius paslaugų eksporto kanalus. Jo metu numatyta
identifikuoti tinkamiausias paslaugų eksporto kryptis, įvertinti konkrečius
sektorius ir surinkti kontaktinius bei rinkos duomenis, surengti 2 paslaugų
eksporto sektorių preliminaraus vertinimo rezultatų pristatymus LVK nariams, atskiroms
sritims parengti 5 galimybių studijas, nariams pristatyti šias studijas ir
preliminarias eksporto strategijas, parengti ir pateikti ataskaitas ir
rekomendacijas tikslinėms grupėms. Projektui iš Europos regioninės plėtros
fondo skirtas 931 352 Lt finansavimas.

Projekto
„Eksporto skatinimas tikslinėse rinkose“ tikslas – detalizuoti verslo sąlygas,
eksporto plėtros galimybes į aktualias Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir
Kazachstano rinkas tuose sektoriuose, kurie turi didžiausią potencialą ir
geriausiai atitinka tikslinės grupės interesus. Projekto veiklos apima šių
šalių bendrųjų ir specializuotų rinkų tyrimus, didžiausią efektą duosiančių
eksporto sektorių nustatymą, reikiamų kontaktinių duomenų surinkimą; galimybių
studijų parengimą pagal šalis bei sektorinių galimybių studijų tikslinėse
rinkose, seminarų organizavimą kartu su galimybių studijų ir rekomendacijų
pristatymu. Bendra projekto vertė – 1 387 061 Lt, jam skirtas 970 943 Lt ES
finansavimas.

Projektu
„Naujųjų technologijų ir žinių eksportas: Europos Sąjungos teikiama parama,
galimybės ir rinkos“ siekiama sudaryti palankesnes galimybes visiems nariams
pasinaudoti rėmimo ir finansavimo galimybėmis, skatinti aukštųjų ir inovatyvių
technologijų vystymą, žinių ir mokslo eksportą. Projekto priemonės apima ES ir
kitų galimų šaltinių panaudojimą (šaltinių ir tarptautinių organizacijų
informacijos kaupimas, apibendrinimas, analizė ir kt.), naujų ir modernių
technologijų eksporto skatinimą (esamos būklės ir potencialių galimybių
auditas, galimų rinkų paieška ir t. t.), mokslo ir žinių eksporto
skatinimą. Projektui iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 760 717 Lt
finansavimas.

2014 m.
balandžio–birželio mėnesiais LVK surengė 60 seminarų eksporto sektoriaus
dalyviams Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Juose buvo pristatytas paslaugų ir
gamybos eksporto potencialas ir galimybės į įvairias užsienio šalis.
Renginių metu su
dalyviais buvo aptariami svarbūs eksporto veiklos vystymo aspektai ir
pristatomos projekto ribose parengtos sektorinės eksporto plėtros galimybių
studijos, aptariami jų rezultatai ir įžvalgos. Įmonės, dalyvavusios
renginiuose, buvo skatinamos kritiškai įvertinti galimybių studijų išvadose
pateiktą informaciją ir rekomendacijas, jas pritaikyti savo įmonių eksporto
planų tikslinimui ar net perorientavimui bei aktyviau, pritaikant gautas
žinias, plėsti savo veikos ir produkcijos bei paslaugų pardavimo geografiją.

Seminaruose
taip pat buvo apžvelgtas informacinių technologijų, transporto ir logistikos,
verslo valdymo ir konsultavimo, architektūros ir projektavimo, kelionių
organizavimo ir agentūrų darbo, draudimo sektorių įmonių paslaugų eksportas ir
kitos temos.

„Renginiuose
dalyviai gilino eksporto pardavimų bei investicinių projektų valdymo žinias,
domėjosi eksporto strategijomis, komunikacijos valdymo modeliais ir pan.
Tikimės, kad renginiai dalyviams suteikė naudingų žinių, padėsiančių sėkmingai
plėtoti verslą į užsienio šalis“, – viliasi LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Viename iš seminarų dalyvavęs UADBB „Draumasta“ draudimo
brokeris Martynas Tamošaitis teigia, kad dalyvaudamas renginyje gavo daug
naudingos informacijos: „Seminaras buvo naudingas: prisiminiau primirštus
dalykus, įdomu buvo išgirsti teoriją apie tam tikrų klientų, pirkėjų tipus.
Įgijau daugiau psichologinių žinių“.

Apie
LVK organizuotus eksporto skatinimo renginius šiemet „Vakaro žiniose“ pasirodė
penkios publikacijos. Liepos
11 ir 24 d. straipsniai „Ukrainoje
– išbandymų metas eksportuotojams“ ir „Baltarusijos rinka kaprizinga, bet
patraukli“ yra LVK įgyvendinto projekto „Eksporto skatinimas tikslinėse
rinkose“ (VP2-2.2-ŪM-01-K-01-023) dalis. Liepos 9, 18 ir 29 d. pasirodžiusios
publikacijos „Su nišiniais produktais – į užsienio rinką“, „Išskirtiniams
produktams Lietuvos rinkoje per ankšta“ ir „Žemės ūkio pramonės eksportuotojams
– raginimas žengti toliau“ yra projekto „Naujųjų technologijų ir žinių
eksportas: Europos Sąjungos teikiama parama, galimybės ir rinkos“
(VP2-2.2-ŪM-01-K-01-029) dalis.

Panašūs įrašai