Lietuvos verslo konfederacija (LVK) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su
valdančiąja Socialdemokratų partijos frakcija Seime. Dokumente numatyta
bendradarbiauti teikiant siūlymus mokesčių, sveikatos apsaugos, darbo santykių
reglamentavimo ir socialinės apsaugos, švietimo, energetikos bei informacinių
technologijų srityse.

Pasirašytu dokumentu Socialdemokratų frakcija įsipareigoja informuoti
verslo konfederaciją apie verslui aktualių teisės aktų projektus, kviesti LVK
atstovus į Seimo komitetų, komisijų pasitarimus. Verslininkai įsipareigoja
frakcijai Seime teikti ekspertų komentarus, reaguojant į verslui aktualias
įstatymų leidybos iniciatyvas. Sutartį pasirašė Socialdemokratų partijos
frakcijos seniūnė Irena Šaulienė ir LVK prezidentas Valdas Sutkus.

LVK prezidentas teigė, kad valdžios institucijos vis labiau įsiklauso į
verslo balsą, o pasirašytas susitarimas yra puikus pavyzdys, kad tiek valdžia,
tiek ir verslas siekia konstruktyvaus bendradarbiavimo.

„Lietuvos verslo konfederacija siekia plėtoti verslo ir valdžios dialogą.
Norime, kad Vyriausybė ar Seimas prieš priimdami svarbius sprendimus pasitartų
ir su verslininkais, nes daugelis priimamų įstatymų ar kitų teisės aktų įtakoja
verslo aplinką ir ateitį“, – sakė LVK prezidentas.

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė I. Šiaulienė pastebėjo, kad būtina
stiprinti verslo reputaciją, nes verslas – svarbus socialinis partneris.

„Viena vertus, šia sutartimi sieksime įgyvendinti ir stiprinti socialinį
dialogą per kolektyvines derybas ir kolektyvines sutartis, nes iki šiol tai
išlieka silpnąja vieta Lietuvoje. Kita vertus, prisidėsime prie pozityvios
verslo reputacijos stiprinimo ir konstruktyvaus požiūrio į verslą bei
verslininką, kaip svarbų socialinį partnerį, darbdavį, vieną iš nacionalinio
produkto kūrėjų, mokesčių mokėtoją, atsakingo verslo plėtotoją, formavimo“, –
teigia Seimo LSDP frakcijos seniūnė I. Šiaulienė.

Pasirašyme ceremonijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, kiti
Socialdemokratų frakcijai priklausantys Seimo nariai.

Verslas nori lankstesnių darbo santykių

LVK prezidentas Valdas Sutkus atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu kyla
daug diskusijų dėl darbo santykių liberalizavimo.

„Teikėme ne vieną siūlymą Seimui ir Vyriausybei manydami, kad dabar Darbo
kodekse numatytas darbuotojo ir darbdavio santykių reguliavimas – pasenęs.
Deja, daugelis mūsų iniciatyvų žlugdavo Trišalėje taryboje. Tikiuosi, kad
šiandien pasirašytas dokumentas sudarys sąlygas konstruktyviai diskusijai bei
konkretiems veiksmams“, – žurnalistams sakė V. Sutkus.

Lietuvos verslo konfederacija siekia, kad Trišalė taryba būtų pakeista
daugelyje Europos šalių veikiančia Ekonominių ir socialinių reikalų taryba,
kurioje dalyvautų ir sprendimus priimtų daug platesnis ratas socialinių
partnerių – asocijuotos verslo struktūros, nevyriausybinės organizacijos.

Tikisi pertvarkų švietimo sistemoje

Pasirašydamos bendradarbiavimo dokumentą abi šalys sieks
užtikrinti, kad į ES struktūrinių fondų paramą lygiaverčiai galėtų pretenduoti
ir valstybinės, ir privačios aukštosios mokyklos bei sieks motyvuoti jaunimą
rinktis aukštųjų technologijų mokymo programas.

LVK vadovas pastebi, kad jeigu Lietuva nori išnaudoti
turimą potencialą – turi būti daromos sisteminės pertvarkos švietimo sistemoje.

„Ne paslaptis, kad švietimo sistemoje gausu problemų ir dažnai jos
sprendžiamos paviršutiniškai. Verslas ne kartą sakė, kad visos aukštosios
mokyklos turi didesnį dėmesį kreiptį į tai, ko reikia darbo rinkai. Čia labai
svarbus ir valdžios indėlis subsidijuojant ateityje paklausias profesijas“, – sakė
V. Sutkus.

LVK prezidentas priduria, kad verslas jau kuris laikas pats ruošia sau
specialistus.

„Daugelis IT ir aukštųjų technologijų bendrovių pačios ugdosi specialistus,
kadangi nėra sudarytų tinkamų sąlygų universitetuose, nėra programų, kurios
ruoštų dabar darbo rinkai reikalingus darbuotojus. Lietuvai trūksta apie 20
tūkst. IT specialistų. Turime daug potencialo, Lietuvos įmonės sukuria gerai
apmokamas darbo vietas, bet nėra kam dirbti“, – mintimis dalinosi V. Sutkus.

Siekia vienodų sąlygų ir
privačioms gydymo įstaigoms

LVK ir Socialdemokratų frakcijos sutartyje numatyta
siekti, kad
Privalomo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžeto  rezervo lėšos būtų skiriamos
vienodais pagrindais tiek valstybinėms, tiek privačioms sveikatos priežiūros
įstaigoms. Lygybės abi šalys sieks ir skirstant ES lėšas sveikatos apsaugos
srityje. Susitarime numatyta užtikrinti, kad į ES struktūrinių fondų
investicijas lygiaverčiai galėtų pretenduoti ir valstybinės, ir privačios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Valdančiojoje koalicijoje esančios Socialdemokratų partijos deleguoti
atstovai vadovauja septynioms ministerijoms – Teisingumo, Ūkio, Užsienio
reikalų, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos bei Finansų
ministerijoms. Premjeras Algirdas Butkevičius taip pat yra Socialdemokratų
partijos pirmininkas.

LVK jau yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus su Liberalų sąjūdžio,
partijos Tvarka ir teisingumas bei Darbo partijos frakcijomis Seime.

Panašūs įrašai