Parlamentarai imasi
iniciatyvos peržiūrėti atidėjimų tvarką kreditus teikiančioms finansų
įstaigoms. Seime užregistruotos Pelno mokesčio įstatymo pataisos, leisiančios atidėjimus
priskirti prie leistinų atskaitymų ir lizingo bei vartojimo kreditų bendrovėms.
Iki šiol tai galėjo daryti tik bankai ir kredito unijos. Skaičiuojama, jog dėl
to paskolos smulkiesiems verslininkams galėtų atpigti apie 10-12 proc.  

„Pagal Finansų įstaigų
įstatymą, visos finansų įmonės įpareigotos formuoti atidėjimus veiklos rizikai
mažinti. Skirtumas tik tas, kad iki šiol ne visos finansų įstaigos galėjo
priskirti juos prie leistinų atskaitymų. Dabar šis aspektas būtų suvienodinamas“,
– sako pataisų iniciatorius Seimo narys Darbo partijos atstovas Gintaras Tamošiūnas.
 

Šios
pataisos yra teikiamos remiantis Darbo partijos pasirašyta bendradarbiavimo su
Verslo konfederacija sutartimi, kurioje yra numatytas įsipareigojimas gerinti
sąlygas verslui.

Skaičiuojama, jog tokia
pataisa mažintų bendrovių veiklos kaštus ir leistų finansų įstaigoms bendrą
vartojimo kredito kainos metinę normą sumažinti apie 10-12 proc. ir padidintų
mikrokreditų prieinamumą smulkiam verslui. Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų
asociacijos duomenimis, šiuo metu apie
15 proc. paskolų imama verslo tikslais.

Pagal siūlomą projektą, atidėjinius
priskirti prie leistinų atskaitymų būtų leidžiama visoms į oficialų Lietuvos
banko vartojimo kredito teikėjų sąrašą įrašytoms įmonėms. Į jį įtraukti bankai,
kredito unijos, lizingo, vartojimo kredito ir kitas finansines paslaugas
teikiančios bendrovės.

Lietuvos verslo
konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus teigia, kad verslui reikia suteikti
prieigą prie skirtingų finansavimo šaltinių ir būtina užtikrinti vienodas
konkurencines sąlygas kredito paslaugas teikiantiems rinkos dalyviams.

„Turi būti sudarytos sąlygos
įmonei pasirinkti finansavimą, priklausomai nuo jos poreikių, dydžių. Ar tai
bus bankas, kredito unija, lizingo ar vartojimo kreditų bendrovė, rinktis turi
pati įmonė, valstybė turi užtikrinti sąlygas visiems konkuruoti teisėtoje
rinkoje“, – sako V. Sutkus.

Smulkiojo ir vidutinio
verslo tarybos valdybos narys Saulius Žilinskas sako, jog smulkiam verslui
labai trūksta prieinamo kreditavimo, todėl bet kokios iniciatyvos, gerinančios
šią situaciją, yra sveikintinos.   Jam pritaria ir Kreditavimo santykių instituto
ekspertas Paulius Astromskis.

„Kredito prieinamumas yra
labai svarbu smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei vartotojams vadinamiesiems
trumpalaikiams finansiniams šokams suvaldyti – pavyzdžiui, pristigus
apyvartinių lėšų, vėluojant apmokėjimams, esant darbų sezoniškumui ar panašiai.
Moksliniai tyrimai parodė, kad būtent dėl operatyvesnės procedūros, mažesnės
biurokratijos ir dėl to, kad mažo kredito jiems reikia trumpam laikui, kredito
gavėjai ieško alternatyvų tradicinėms kredito įstaigoms, kurios dažnai negali
patenkinti greito ir lankstaus lėšų poreikio“, – sakė P. Astromskis. 

Pasak jo, įprastai
atidėjiniais leidžiama mažinti apmokestinamąsias pajamas ir vartojimo kreditus
teikiančioms finansų įstaigoms. Tokia praktika galioja 22 Europos Sąjungos
šalyse. 

Panašūs įrašai