LVK sveikina visus su Šv. Kalėdomis!

LVK sveikina visus su Šv. Kalėdomis!

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų!

Tegu tai būna naujų svajonių

Ir svarbių pasiekimų metai!

Lietuvos verslo konfederacija