Kaip rodo oficialūs duomenys, Lietuvos
ekonomikos pagrindą sudaro smulkusis ir vidutinis verslas – net 99,8 proc. Tai
mažos arba vidutinio dydžio įmonės, kurioms plačiuosiuose rinkos vandenyse
Lietuvoje ir užsienyje įprastai yra kur kas sunkiau įsitvirtinti bei konkuruoti
su, taip vadinamais, verslo „rykliais“.

Lietuvos
verslo konfederacija (LVK) siekia pakeisti šią situaciją įgyvendindama tris
projektus, kurių pagrindinis tikslas teikti aukštos kokybės konsultacijas ir
paslaugas, orientuotas į įmonių gyvybingumo ir verslumo skatinimą.

Didžiausias
dėmesys bus skiriamas smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių steigimuisi,
vystymuisi ir plėtrai, įtraukiant kuo didesnę visuomenės, ypač jaunimo, dalį ir
taip skatinant ryžtingiau imtis įgyvendinti savo verslo idėjas.

Projektu „Smulkių ir vidutinių
įmonių užsienio plėtros skatinimas“,
kurį inicijuoja ir rengia LVK, siekiama išspręsti labai svarbią trūkstamos
plėtros į tolimesnes šalis problemą. Iki šiol daugeliui smulkiojo ir vidutinio
verslo įmonių trūko išteklių ir žinių apie verslo galimybes užsienyje,
partnerius, užsienio verslo patirtį, eksporto procedūras, standartus, produktų
specifikacijas ir kita. Lietuvos verslo konfederacijos organizuojamame ir
vykdomame projekte bus kompleksiškai integruoti skirtingi internacionalizacijos
skatinimo metodai ir priemonės: informaciniai renginiai, įžanginės
konsultacijos, pagilinto turinio konsultacijos, rinkos tyrimų,
internacionalizacijos strategijų ir tarptautinių lyginamųjų analizių
paruošimas.

Projekto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir fizinių asmenų informavimas ir
konsultavimas franšizavimo srityje“ –
dėka LVK teiks konsultacijas, supažindinančias su franšizavimo galimybėmis
Lietuvoje. Šio verslo modelio aktyvesnis taikymas versle lemtų didelį žingsnį į
priekį, visų pirma dėl: sukuriamų naujų darbo vietų, steigiamų ir vystomų naujų smulkių ir vidutinių įmonių,
sumažėjusios bankroto rizikos, pigios ir efektingos eksporto plėtros. 

Dar vienas projektas,
pavadintas
„Septynių jūrų kapitonai II“, siekia išspręsti Lietuvoje aktualią esminių verslumo kompetencijų, galinčių motyvuoti
imtis verslo ar toliau vystyti ir plėsti turimą verslą, trūkumo problemą. Pasak
projekto sumanytojų, s
eptynios jūros metaforiškai
pavadintos Baimės, Abejonių, Žinių, Konkurencijos, Asmeninių įgūdžių,
Inovatyvumo, Finansinė jūromis, žymi pagrindinius iššūkius, su kuriais
susiduria jaunieji verslininkai. ,,Perbridus“ šias jūras, arba pasinaudojus
aukštos kokybės konsultacinėmis paslaugomis (trijų pakopų) ir
įgyvendinant
verslumo
skatinimo modelį „Septynių jūrų kapitonai“
, jaunasis verslininkas turės pakankamai
patirties steigti, tobulinti bei plėsti nuosavą verslą.
Projekto metu teikiamų konsultacijų sritys: verslo steigimas, verslo
vystymas, tolimesnė plėtra.

Lietuvos
verslo konfederacija, įgyvendindama šiuos projektus, kviečia Lietuvos smulkaus
ir vidutinių įmonių atstovus arba dar tik besiruošiančius kurti savo nuosavą
verslą jaunus verslininkus, dalyvauti projektų numatytuose konsultacijose ir
įgyti naudingų teorinių žinių apie tai, kaip steigti, vystyti ar plėsti savo
verslą Lietuvoje ir pasaulyje.

Konsultacijų ciklą
išklausyti yra kviečiamos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių atstovai.

Pirminėms
konsultacijos bus vykdomos LVK būstinėje: Gedimino pr.
32.

Konsultacijos bus teikiamos
nemokamai.

Daugiau informacijos:

Tomas Sinica
Lietuvos verslo konfederacija
Projektų direktorius

Projektas – „Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas“
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-014

Projektas – „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų
ir fizinių asmenų informavimas ir konsultavimas franšizavimo srityje“
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-012

Projektas„Septynių jūrų kapitonai II“ VP2-2.2-ŪM-02-K-01-013

Panašūs įrašai