Lietuvos verslo
konfederacija (LVK) ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūra (RRA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendrų
valstybinių, verslo, mokslo ir socialinių projektų rengimo, patirties mainų bei
mokslinių tyrimų organizavimo žemės ūkio produktų srityje. Abi šalys sieks
didinti Lietuvos produktų konkurencingumą ir ieškos naujų rinkų užsienyje.

„Šis reikšmingas
susitarimas praplės LVK veiklą agroversle ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Ypač daug galimybių matome tokiose besiformuojančiose srityse kaip
atsinaujinanti energetika, netradicinis verslas žemės ūkyje, mikrobiologijos
panaudojimas versle. Siekiame plėsti šį inovatyvų požiūrį, norime sukurti naujų
produktų ir galimybių verslui, todėl ieškome partnerių“, – sakė LVK prezidentas
V. Sutkus.

Pasak RRA generalinės
direktorės Rasitos Kraujelytės–Noreikienės, agentūros tikslas yra pagalba
verslui. „Esame pasiruošę konsultuoti žemės ūkio ir maisto produktų gamintojus,
įmones rinkos klausimais. Agentūra pristatyto Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų gamintojus šalyje ir tarptautinėse parodose, administruoja ES
rinkodarines priemones. Planuojame pagal verslo poreikį organizuoti verslo
misijas, tikslu padėti įmonėms didinti šalies eksportą ir Europoje, ir trečiojo
pasaulio šalyse. Sieksime bendradarbiaudami su partneriais įgyvendinti inovatyvias
idėjas ir naujas galimybes rinkodaroje bei padėti spręsti žemės ūkio ir maito
produktų sektoriaus problemas, pasitelkiant mokslo ir verslo patirtį,“ – teigė
direktorė.

Pasirašant sutartį taip
pat dalyvavo LVK prezidiumo narys Julius Niedvaras bei LVK Agroverslo komisijos
pirmininkas Gintautas Babravičius. Pasak G. Babravičiaus, agroverslas yra gana
nauja sritis, tačiau LVK jau kurį laiką aktyviai atstovauja verslo pozicijas
tokiose srityse kaip kaimo turizmas, vėjo ir saulės energetika, biokuro gamyba,
logistika, žemės ūkio produkcijos apdirbimas. LVK taip pat yra pasirašiusi
sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra ir su ja organizuoja bendras
konferencijas bei mokymus.

Šalys ateityje taip pat
planuoja rengti bendras iniciatyvas ir projektus, kurie skatins inovacijas,
mokslinių tyrimų rezultatų perdavimą iš mokslo į verslą, didins Lietuvos žemės
ūkio ir maisto produktų prekybos ir eksporto plėtros potencialą. Organizacijos
sieks pristatyti Lietuvos žemės ūkio, maisto produktų ir paslaugų eksporto
galimybes užsienio šalyse, dalyvaus tarptautinėse parodose, mugėse, prekybos
misijose.

Lietuvos verslo
konfederacija yra didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones
vienijanti verslo organizacija. Ji yra Tarptautinių prekybos rūmų
(International Chamber of Commerce – ICC) oficialus atstovas Lietuvoje,
atstovauja daugiau nei 3200 Lietuvos įmonių, per 23 Lietuvos verslo asociacijų.
LVK nariai sukuria per 23 proc. Lietuvos BVP.

Panašūs įrašai