Nuo 2016 m. Lietuvoje pradėjus galioti bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA)
reikalavimams, šalies įmonės ir viešasis sektorius turės naudoti vienodus
visoje SEPA erdvėje kredito pervedimų formatus bei taisykles. Lietuvos bankas
su SEPA projekte dalyvaujančiais komerciniais bankais siūlo 7 žingsnius, kaip
įmonėms ir viešajam sektoriui sėkmingai pasirengti vykdyti kredito pervedimus
pagal SEPA reikalavimus.

„Liko tik 300 dienų iki reikšmingų mokėjimų pokyčių Lietuvoje. Keisis įmonių
naudojamos mokėjimų pranešimų techninės sąsajos su bankais ir kitais mokėjimo
paslaugų teikėjais, mokėjimų formose nurodomi informacijos laukai, lėšų
įskaitymo apdorojimas, todėl įmonėms ir įstaigoms labai svarbu pokyčiams laiku
ir tinkamai pasirengti. Tam skirtos 7 žingsnių rekomendacijos“, – sakė Marius
Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys, Lietuvos SEPA koordinavimo komiteto
pirmininkas.

1 ŽINGSNIS. Įvertinkite, ar Jums reikia imtis aktyvių veiksmų. Kredito
pervedimus atliekantiems ūkio subjektams jau dabar imtis aktyvių pasirengimo
SEPA reikalavimams veiksmų reikia dviem atvejais.
Pirmas atvejis: jei įmonės (įstaigos) naudojama apskaitos programa yra technine
sąsaja susijusi su internetinės bankininkystės sistema.

Antras atvejis: įmonė (įstaiga) nustato reikalavimą mokėtojams (gavėjams), kur
turi būti atidarytos jų mokėjimo sąskaitos, pavyzdžiui, darbuotojo atlyginimą
įmonė gali pervesti tik į Lietuvoje atidarytą darbuotojo sąskaitą. SEPA
reglamentas draudžia riboti mokėtojo (gavėjo) teisę naudoti mokėjimo sąskaitą
bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

2 ŽINGSNIS. Nustatykite reikiamus apskaitos sistemų pokyčius. Mokėjimams
naudojami LITAS-ESIS pranešimai turės būti pakeisti ir atitikti ISO 20022
formato reikalavimus. Dėl informacijos laukų skirtumų pasikeis lėšų įskaitymo
apdorojimas.

3 ŽINGSNIS. Sudarykite veiksmų planą. Jame siūloma numatyti būsimų pokyčių
biudžetą ir suplanuoti laiką pokyčiams įdiegti. Kitų šalių patirtis rodo, kad
pokyčiams dėl SEPA reikalavimų įgyvendinti įmonei (įstaigai) paprastai reikia
ne mažiau nei 6 mėnesių.

4 ŽINGSNIS. Kreipkitės į informacinių technologijų specialistus, prižiūrinčius
Jūsų apskaitos programas. Šiems specialistams pravers SEPA koordinavimo
komiteto parengti techniniai dokumentai, skelbiami SEPA svetainėje.
5 ŽINGSNIS. Kreipkitės į savo mokėjimo paslaugų teikėją dėl apskaitos sistemų
pokyčių testavimo ir diegimo terminų. Terminus patartina suderinti.

6 ŽINGSNIS. Informuokite verslo partnerius ir įmonės (įstaigos) darbuotojus,
bendraujančius su klientais. Itin svarbu informuoti verslo partnerius ir (arba)
klientus, kaip tinkamai užpildyti pasikeitusias mokėjimų formas, pervedant
pinigus Jūsų įmonei (įstaigai).

7 ŽINGSNIS. Aktyviai stebėkite įmonėje vykdomą pasiruošimą SEPA. Laiku
nepasirengusios įgyvendinti SEPA reikalavimų įmonės (įstaigos) rizikuoja
sutrikdyti mokėjimų inicijavimo ir įskaitymo procesus.
Išsamesnę rekomendacijų versiją rasite SEPA svetainėje.

SEPA koordinavimo komitetas rengia ir artimiausiu metu paskelbs rekomendacijas
įmonėms, kaip dabartines jų naudojamas tiesioginio debeto paslaugas pakeisti į
SEPA reikalavimus atitinkančias paslaugas.

Naujausia informacija apie SEPA projektą skelbiama www.sepa.lt ir mokėjimo
paslaugų teikėjų interneto svetainėse.

Panašūs įrašai