Šiandien, siekdami sustiprinti aukštojo mokslo ir verslo
partnerystę, Vilniaus universiteto (VU) rektorius prof. Artūras Žukauskas ir
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Valdas Sutkus pasirašė sutartį
dėl ilgalaikio strateginio bendradarbiavimo. Vienas pagrindinių dokumento tikslų
– skatinti didesnę studijų programų atitiktį darbo rinkos poreikiams.

VU kartu su LVK įsipareigojo savo bendruomenių narius
pritraukti į bendras nacionalines ir tarptautines iniciatyvas mokslinių tyrimų,
studijų, darbo rinkos ir kitose srityse. Universitetas verslo įmones kvies, o
LVK savo narius ragins dalyvauti VU organizuojamuose verslui skirtuose
renginiuose. Per verslo atstovų paskaitas ir studentų praktikas bei stažuotes
bus dalijamasi profesine patirtimi. Sutarta inicijuoti ir dalyvauti projektuose,
finansuojamuose iš ES paramos ir kitų finansinių šaltinių, sprendžiant
aktualias verslo sektoriaus problemas įtraukti ir VU mokslininkus.

„Šia sutartimi siekiame aktyvinti Vilniaus universiteto
partnerystę, kuri realiai prisidėtų  prie
universiteto strategijos įgyvendinimo kuriant reikšmingą kultūrinę, socialinę
ir ekonominę vertę ir didinant universiteto socialinę atsakomybę“, – sakė VU
rektorius prof. A. Žukauskas.

„Labai džiaugiamės, kad būtent LVK, kuri atstovauja
garsiausioms ir pažangiausioms šalies įmonėms ir aktyviai prisideda prie
Lietuvos verslo aplinkos gerinimo, tapo mūsų strateginiu partneriu. Tikimės
aktyviai prisidėti prie Lietuvos verslo konfederacijos inicijuojamų projektų“,
– teigė VU partnerystės prorektorė prof. Greta Drūteikienė.

„Pirmaujančio Lietuvos universiteto bendradarbiavimas su
verslu rodo mokslo bendruomenės atsigręžimą į darbo rinką ir norą rengti
konkurencingus studentus. Šis ryšys yra labai svarbus, nes universitetas yra ta
vieta, kur mokosi būsimi įmonių specialistai ir vadovai. Jeigu atsiras
supratimas tarp šių bendruomenių, iš to laimės visi: verslas gaus reikiamų
specialistų, o universitetas galės geriau pritaikyti savo programas prie
darbdavių poreikių.

Lietuvos verslo konfederacija atstovauja apie 3,5 tūkst.
įmonių, kurios drauge yra sukūrusios 200 tūkst. darbo vietų. Norime pasidalyti
šiais resursais, suteikdami studentams praktikos vietų, dalyvaudami magistro
darbų gynimuose ir teikdami jų tyrimams reikalingos informacijos“, – kalbėjo
LVK prezidentas Valdas Sutkus.

Panašūs įrašai