Antradienį
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) būstinėje lankėsi „Investuok Lietuvoje“
atstovas Belgijoje Tomas Vasilevskis. Susitikimo dalyviai aptarė LVK rengiamų
projektų organizavimo, dalyvių ir finansavimo klausimus. Tarp aptartų projektų
– „Aš myliu savo įmonę 2015“, Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas Izraelyje,
„Miestų ir verslo forumas 2016“.

Susitikimo dalyviai taip pat nutarė inicijuoti diskusiją
lobizmo klausimu Lietuvoje ir surengti konferenciją Vilniuje, įtraukiant ir
daugiau suinteresuotų grupių, nes dabar siūloma tvarka neatitinka šios veiklos
realijų.

Pasak T. Vasilevskio, Europos Komisija lobistais laiko tuos
asmenis ir organizacijas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai daro poveikį
politikams ar valstybinėms institucijoms. Net žaliųjų organizacijas kaip „Green
Peace“ galima vadinti lobistais. Komisija nori sugriežtinti šios veiklos
kontrolę ir registruoti visus, nes tai, anot jų, yra skaidrumo klausimas. Be to,
pagal šią tvarką, reikia nurodyti, kiek šiai veiklai yra išleidžiama pinigų.

LVK iš esmės pritaria, kad siektina užtikrinti lobistinės
veiklos viešumą ir užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai, tačiau, kai
kurios naujo įstatymo projekto nuostatos kelia nuostabą. Pasak LVK generalinio
direktoriaus A. Akstino, pagal šį projektą visos kokiais nors konkrečiais
klausimais į politikus besikreipiančios organizacijos yra prilyginamos
lobistams, kuriems taikomas sudėtingas veiklos reguliavimas ir imamas lobistinės
veiklos mokestis.

Panašūs įrašai