Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija Seime pasirašė
bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos verslo konfederacija (LVK). Abi pusės
įsipareigoja siekti ekonominės ir socialinės Lietuvos pažangos bei kartu
spręsti visuomenei ir verslui aktualius klausimus, tokius kaip – verslo sąlygų
gerinimas, investicijų skatinimas, teisinės bazės tobulinimas ir kt.

Sutartį pasirašė TS-LKD
frakcijos Seime seniūnas Andrius Kubilius ir LVK prezidentas Valdas Sutkus.

„Vertiname partnerių norą
plėtoti dialogą ir diskutuoti visuomenei aktualiomis temomis su verslo
atstovais. Sieksime bendro susitarimo, priimant šaliai naudingus spendimus. Džiaugiamės,
jog įgijome stiprų partnerį, kuris padės politikos formuotojams perduoti
verslininkų ir asocijuotų verslo struktūrų siūlymus, padėsiančius spręsti
verslui aktualias problemas. LVK aktyviai bendradarbiauja su ministerijomis bei
joms pavaldžiomis institucijomis – turime paruošę ne vieną siūlymą ir Seimo
nariams“, – sakė LVK prezidentas Valdas Sutkus.

TS-LKD frakcija nuo šiol prie
posėdžių stalo kviesis ir LVK atstovus aptarti verslui aktualius klausimus bei informuos
apie teisės aktų projektus. Be to, frakcija pasirašiusi partnerystės sutartį su
LVK, įsipareigoja dalyvauti šios organizacijos inicijuojamuose dvišaliuose
susitikimuose. Visa tai bus daroma, siekiant įgyvendinti atsakingą, stabilią ir
prognozuojamą teisėkūrą, grįstą konsultacijomis su socialiniais-ekonominiais
partneriais.

Frakcija taip pat prisidės
prie pozityvios verslo reputacijos kūrimo. Bus formuojamas konstruktyvus
požiūris į verslą ir verslininką. Kadangi pastarasis turėtų būti suvokiamas ir
kaip svarbus socialinis partneris, darbdavys, nacionalinio produkto kūrėjas,
reikšmingas mokesčių mokėtojas bei atsakingo verslo plėtotojas.

Lietuvos verslo konfederacija
frakcijai teiks ekspertinę nuomonę ir reaguos į verslui aktualias įstatymų
leidybos iniciatyvas. Ji taip pat atstovaus šalies verslo nuomonę komitetų, komisijų,
ir darbo grupių posėdžiuose.  

Įsipareigojimų sąrašas tuo dar
nesibaigia. LVK rengs ir dalinsis įvairiomis studijomis, analizėmis ir tyrimais
bei teiks pasiūlymus verslo aplinkos Lietuvoje gerinimo, konkurencingumo
stiprinimo ir socialinės partnerystės plėtojimo klausimais.

Panašūs įrašai