Kur
asfaltuoti kelius, kokius parkus tvarkyti, kur įrengti žaidimų aikšteles – jau
metus sprendžia miestų ir miestelių regionų plėtros tarybos. Iki šiol jose
dalyvavo tik politikai, o verslo atstovai buvo ignoruojami. Pasak VRM
viceministro Juliaus Morkūno, dabar siūloma, kad socialiniai partneriai būtų
atrenkami kruopščiau ir į jų vietą būtų deleguoti verslo atstovai.

Lietuvos verslo konfederacijos
prezidentas Valdas Sutkus pabrėžė, kad verslo vaidmuo formuojant regionų ateitį
yra išties reikšmingas. Regionams yra būtina pritraukti investicijų, sudaryti
palankias sąlygas įmonėms, taigi, kas geriau nei patys verslininkai gali
patarti savivaldoms, priimant sprendimus? Verslui svarbi ne tik infrastruktūra,
bet ir savivaldų noras vystyti bendrus projektus kaip mokamos stovėjimo aikštelės,
keliai, uostai.

Nors pagal dabartinį įstatymą
regionų plėtros tarybų posėdžiuose patariamąja balso teisę gali pasinaudoti ne
vien tik tarybų nariai, tačiau verslas ar universitetai vis dar retai ja
naudojasi. Pasak J. Morkūno, regionų plėtros tarybose verslo asociacijos galėtų
dalyvauti aktyviau. Geras to pavyzdys yra Kauno taryba, kurios veikloje
aktyviai dalyvauja Kauno technologijos universitetas, Aleksandro Stulginskio
universitetas bei Prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Lietuvos regionų plėtros
gaires ir numatomą jų finansavimą 2014–2020 m. ES paramos laikotarpiu
susitikime su verslo atstovais pristatė VRM Regioninės politikos departamento
Regioninės politikos koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis. Šiuo
laikotarpiu regioninei plėtrai įvairios ministerijos skirs 1,14 mlrd. Eur, iš
jų VRM skirstys daugiausia – 378 mln. eurų.

Penkių didžiųjų Lietuvos miestų
infrastruktūros gerinimui bus skirta 139 mln. Eur. Pagal šią priemonę numatomos
investicijos į viešąsias erdves, apleistus pastatus, taip pat planuojami parengiamieji
darbai tolimesnėms investicijoms, tokiu būdu sukuriant galimybes naujoms bendruomenių
ir verslo veikloms.

Vidutiniams ir mažiems
miestams skirta 98,5 mln. Eur. – beveik 500 Eur vienam žmogui, o mažų miestų ir
gyvenviečių infrastruktūrai gerinti – 47,8 mln. eurų. Dar 66,5 mln. Eur teks
Vilniaus, Klaipėdos ir Lazdynų daugiafunkcinių centrų statybai.

J. Morkūnas atskleidė, kad siekiant pagerinti regionų
padėtį, planuojama Lietuvoje padaryti tik du regionus: vienas iš jų – Vilnius,
o kitas – visa likusi Lietuva. Taip pat siūloma Vilniaus apskrities ribas dar
labiau sumažinti, nes tos savivaldybės, kurios yra prijungtos prie Vilniaus,
negauna finansavimo. Šis pakeitimas iš esmės neturės įtakos nei savivaldų, nei
Seimo rinkimams, nei įstaigų veiklai.

Panašūs įrašai