Rugpjūčio pabaigoje baigėsi visoje Lietuvoje vykdytas
jaunimo užimtumą skatinantis mokymų ir savanorysčių projektas „Savanorystės
bendruomenės kūrimas ir vystymas“. Projekto metu daugiau negu 500 jaunų
nedirbančių žmonių savanoriavo pačiose įvairiausiose srityse, išbandydami save
skirtingose veiklose bei taip žengdami pirmuosius žingsnius savo karjeroje.

Ketvirtadienį įvykusios baigiamosios projekto konferencijos
metu dalintasi mintimis apie tai, kaip savanorystė gali padėti mažinti jaunimo
nedarbą Lietuvoje ir diskutuota, kaip pasiekti, kad savanorystės patirtis būtų
labiau vertinama darbo rinkoje. Renginio dalyviai sutarė – asmuo, norintis, kad
jo savanoriška veikla būtų vertinama darbdavių, turi į ją žiūrėti rimtai ir
atsakingai bei naudotis visomis galimybėmis semtis patirtį.

Projektą „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“
vykdė Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kartu su projekto partneriais VšĮ
Savanorių centru bei Socialinių mokslų kolegija. Buvo aktyviai
bendradarbiaujama su Lietuvos darbo birža ir kitomis organizacijomis. Pasak LVK
prezidento Valdo Sutkaus, projektas įrodė, kad jaunimas supranta savanorystės
teikiamą naudą ir vertina tokio pobūdžio veiklą dėl gaunamos galimybės
prasmingai praleisti laiką ir dėl naudos tolimesnei karjerai.

„Daug jaunų žmonių projekto dėka įgijo naudingų
kompetencijų ir patirties. Kai kurie projekto dalyviai jau susirado darbus,
kiti, esu tikras, tai padarys artimiausiu metu. Konfederacijos požiūriu,
jaunimo užimtumo skatinimas turi išlikti svarbiu valstybės prioritetu. Esame
pasiruošę ir ateityje prisidėti prie analogiškų veiklų, nešančių visokeriopą
naudą tiek dalyviams, tiek visuomenei“, – sako V.Sutkus.

Projektą sudarė du etapai – trijų dienų mokymai ir
savanoriškos veiklos praktika. Mokymų metu dalyviai mokėsi įvertinti savo stipriąsias
puses, suprasti, ko tikisi iš būsimo darbo, susidėlioti karjeros viziją,
pasiruošti darbo paieškai ir prisistatyti potencialiems darbdaviams. 200
valandų trukmės savanoriškos veiklos praktiką dalyviai atliko įvairiose
organizacijose. Jie išbandė save meno, sporto renginiuose, socialinėje veikloje
ir kt.

Projekte dalyvavo 16-29 metų asmenys, įgiję vidurinį,
aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, bet projekto metu nesimokę, nestudijavę
ir nedirbę, todėl galėję ir norėję skirti laiko savanorystei.

Projektas buvo vykdytas pagal Lietuvos 2007-2013 metų
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą
gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“
(projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-002).

Projektas finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Panašūs įrašai