Visi žino ISO kokybės
standartus, tačiau nedaug kas pasinaudoja kitų standartų, kurių Lietuvoje yra
per 9 tūkst., privalumais. Lietuvos standartizacijos departamentas (LSD) ir
Lietuvos verslo konfederacija (LVK) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama
plėtoti standartų diegimą versle ir taip paskatinti Lietuvos įmones gerinti prekių
ir paslaugų kokybę.

Pasak LVK prezidento Valdo Sutkaus, norint sėkmingai
konkuruoti Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių rinkose, būtina
taikyti pripažintus standartus. Jų svarba nuolat auga, nes rinka globalėja. Norėdami
įgyvendinti naujoves ir kurti inovacijas, turime greitai reaguoti tiek keičiant
standartus, tiek tvirtinant technines specifikacijas. Tai ypač aktualu tokiose
srityse kaip IT, kur standartai greitai keičiasi, nes keičiasi ir pačios
technologijos.

„Kol
kas Lietuvos verslininkai yra menkai informuoti apie standartų pritaikymo
galimybes. Tikimės, kad naujas partneris – per 20 verslo asociacijų ir 3 tūkst.
įmonių atstovaujanti Lietuvos verslo konfederacija – padės mums užtikrinti
aktualios informacijos sklaidą tarp Lietuvos įmonių ir įgyvendinant šį
ambicingą tikslą“, – sakė LSD direktorius Daivis Zabulionis.

D.
Zabulionis teigė, kad labai svarbus yra gaminių suderinamumo klausimas.
Standartizavus gaminius, galima suderinti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio
įmonių produkciją. Standartai yra naudingi verslui ir organizuojant kasdienę
įmonės veiklą – galima padidinti darbo saugumą, našumą, taip pat apsaugoti darbuotojų
ir klientų sveikatą.

Susitarime
abi organizacijos įsipareigoja bendradarbiauti formuojant aktualius standartų
rinkinius, analizuoti Lietuvos standartų vertimo į lietuvių kalbą poreikį, keistis
informacija, teikti abipuses konsultacijas, dalyvauti bendruose renginiuose.

Bendradarbiavimo
susitarimą pasirašė Lietuvos standartizacijos departamento direktorius Daivis
Zabulionis ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

Panašūs įrašai