2015 m. lapkričio 3 d. LVK prezidentas Valdas Sutkus ir
generalinis direktorius Algimantas Akstinas Paryžiuje, Tarptautinių prekybos
rūmų (International Chamber of Commerce, ICC) centrinėje būstinėje susitiko su
ICC generaliniu sekretoriumi John Danilovich. Susitikimo metu aptartos
glaudesnio bendradarbiavimo galimybės ir kiti verslui aktualūs klausimai.

J. Danilovich sveikino šio susitikimo iniciatyvą ir
padėkojo už galimybę iš pirmų lūpų susipažinti su bendra Lietuvos ekonomine
situacija ir LVK veikla. „ICC vadovai, dalyvaudami aukšto lygio Pasaulio
prekybos organizacijos (PPO), Jungtinių tautų organizacijos (JTO),  „G20“
ir kituose forumuose atstovauja verslo bei smulkių ir vidutinių įmonių interesus.
ICC Akademijos veiklos plėtra, tarptautinės prekybos palengvinimas – tai yra
pagrindinės pridėtinę vertę ir naudą ICC Nacionaliniams komitetams kuriančios
veiklos“, – teigė ICC generalinis sekretorius.

Lietuvos verslo konfederacija jau nuo 1994 metų yra Tarptautinių
prekybos rūmų, dar vadinamų Pasaulio verslo organizacija, narė.  Dėl to
susitikimo metu daugiausiai dėmesio buvo skirta LVK parengtų pasiūlymų ir LVK
narių pateiktiems klausimams dėl ICC veiklos aptarimui. Vienas esminių klausimų
– glaudesnis ir konstruktyvesnis bendradarbiavimas tarp ICC nacionalinių
komitetų, kurių yra per devyniasdešimt, ir ICC centrinės būstinės.  

„Mus domina ne tik šios Pasaulio verslo organizacijos
veiklos, vaidmens ir įtakos stiprinimas, bet ir konkreti, praktinė nauda
mūsų Konfederacijos nariams. Šį tikslą padėtų pasiekti tinkamos ir
efektyvios informacinių mainų sistemos funkcionavimas tarp visų narių,
tiesioginių kontaktų duomenų bazės sukūrimas dalykinėms konsultacijoms ir
profesiniam bendradarbiavimui.  

Svarbu tarptautiniame lygmenyje svarstomus globalius
klausimus priartinti prie nacionalinių aktualijų. Tikimės, kad šios Pasaulio
verslo organizacijos strategija ir veiksmai realiai atsispindės ICC
vykdomoje tarptautinėje politikoje, padės konkrečiais darbais ir tuo pačiu
tinkamai, veiksmingai ir principingai atstovaus verslo bendruomenės interesus,
o apie rezultatus bus nuolat informuojama“, – sakė V. Sutkus.

Diskusijų metu A. Akstinas išreiškė nuomonę ir pageidavimą aktyviau
bendradarbiauti su centrine ICC organizacija. „Ne visi anksčiau LVK teikti
prašymai dėl mūsų pozicijos palaikymo turėjo atgarsį. LVK, būdama ICC atstove
Lietuvoje, kol kas nėra delegavusi savo ekspertų į ICC komisijas, bet aktyviai
domisi jų veikla, todėl mūsų nariai nori turėti tiesioginę prieigą
prie ICC komisijų narių/ekspertų kontaktų duomenų bazių ir jaustis tikrais
globalaus ICC narių tinklo dalyviais“, – sakė A. Akstinas. 

Reaguodamas į tai, susitikime dalyvavęs ICC veiklos
vadovas Philip Kucharski sakė, kad tokių pageidavimų jie girdi ir iš kitų
nacionalinių komitetų, todėl ateityje bus imtasi konkrečių sprendimų.

Lietuvos atstovai pakvietė aukščiausius ICC vadovus
dalykinio vizito į Lietuvą. Surengus vieną iš ICC komisijų posėdį Vilniuje,
būtų galima geriau pristatyti Lietuvai šios organizacijos veiklą ir propaguoti
gera jos vardą. J. Danilovich pasiūlė pagalvoti apie vienos iš komisijų
pakvietimą, orientuojantis į tą sritį, kurioje Lietuva yra daugiausiai
nuveikusi ir turi sėkmės istorijų, pavyzdžiui, informacinių technologijų ar
e-sprendimų paslaugų srityse.

LVK Agroverslo komisijos pirmininkas Gintautas Babravičius
pasiūlė ICC atstovams prisidėti prie projekto, kuris paskatintų aktyviau
bendradarbiauti tarptautinį narių tinklą. Tai – „Klajūnų klubo“ rengiamas
projektas „Misija Lietuva 100“, kurio metu planuojama aplankyti per 100
pasaulio šalių. Šios kelionės metu, padedant ICC nacionaliniams komitetams
visame pasaulyje, būtų galima surengti verslo susitikimus įvairiose šalyse ir taip
populiarinti pasaulinį ICC narių tinklą. ICC vadovams šis projektas paliko gerą
įspūdį ypač dėl praktinės jo naudos, todėl ICC atstovai pažadėjo labai rimtai
apsvarstyti pasiūlymą ir pateikti savo palaikymo formą.

Lietuvos atstovams pasiūlyta naudotis naujai
sukurta sistema „MYICC“, kuri suteikia unikalių galimybių aktualią
informaciją apie savo veiklą paskleisti tarp ICC narių. Taip pat Lietuvos
atstovai buvo kviečiami dalyvauti ICC renginiuose, tokiuose kaip ICC
Nacionalinių komitetų direkcijų vadovų kasmetiniai susitikimai, Internet
Governance Forum (IGF), kuris vyks 2015 m. lapkričio 10-13 dienomis Brazilijoje
ir kt.

Panašūs įrašai