Lapkričio 5 d. Vilniuje, Ūkio ministerijoje vyko pirmasis
tarpvyriausybinio ekonominio (TVK) bendradarbiavimo komisijos posėdis, kurio
darbe dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) generalinis direktorius
Algimantas Akstinas.

Reikšminga ir svarbu, kad šis posėdis vyko Gruzijos
Ministro Pirmininko Iraklio Garibašvilio oficialaus vizito Lietuvoje metu.
Gruzijos premjeras I. Garibašvilis kartu su Lietuvos Ministru Pirmininku
Algirdu Butkevičiumi atidarydamas šį TVK posėdį teigė, kad Gruzija yra visiškai
pasirengusi vykdyti pokyčius energetikos, transporto, prekybos, saugumo srityse
ir pasidalinti su Lietuva gerąja patirtimi.

Ūkio ministerijos svetainėje apie šio posėdžio rezultatus rašoma:
„Lietuva pasirengusi dalintis patirtimi, konsultuoti ir remti Gruziją,
vykdančią administracines ir institucines reformas, numatytas Europos
Sąjungos–Gruzijos asociacijos sutartimi. Lietuvos ir Gruzijos bendradarbiavimas
gali būti toliau plėtojamas regioninės plėtros, socialinio ir ekonominio
aktyvumo, lygių galimybių, žemės ūkio ir maisto pramonės saugumo, klimato
kaitos ir aplinkosaugos, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų ir kitose
srityse“.

Posėdžio pabaigoje Ūkio ministras E. Gustas ir Gruzijos
ekonomikos ir tvariosios plėtros ministras D. Kumsišvilis pasirašė
Tarpvyriausybinės Lietuvos Respublikos ir Gruzijos ekonominio bendradarbiavimo
komisijos 1-ojo posėdžio protokolą.

Lietuvos verslo konfederacija jau yra surengusi 5 verslo
delegacijas su aukštais Lietuvos valdžios pareigūnais į Gruziją, todėl šio TVK
posėdžio metu su kolegomis iš Gruzijos buvo konkrečiai aptartos naujos
perspektyvos ir potencialiausi sektoriai, kurių proveržiui bus skiriamas
ypatingas dėmesys, rengiantis kitų metų Lietuvos–Gruzijos TVK posėdžiui
Gruzijoje. LVK planuoja šio posėdžio metu surengti verslo delegaciją į Gruziją,
kurios viena iš programos dalių būtų delegacijos narių dalyvavimas antrajame
Lietuvos –Gruzijos  TVK posėdyje.

Darbinių pietų metu, susitikęs su Gruzijos vicepremjeru,
užsienio reikalų ministru George Kkvirikashvili, Algimantas Akstinas prisiminė
2014 metų konstruktyvų susitikimą Gruzijoje, kuris vyko Tarptautinės
konferencijos „Ekonominė integracija su Europos Sąjunga – perspektyvos ir
galimybės“ metu. Tai buvo gera proga akcentuoti pirmojo Gruzijos ir Lietuvos
TVK posėdžio priimtų sprendimų svarbą, siekiant pagrindinio tikslo – konkrečių
ir efektyvių verslo partnerių kontaktų ir jų projektų įgyvendinimo.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m.,
palyginti su 2013 m., Lietuvos prekių eksportas į Gruzijos rinką augo 34,9
proc. ir siekė 37,6 mln. Eur. Gruzijos prekių importas į Lietuvą taip pat augo
12,3 proc. ir sudarė 17,1 mln. Eur. Prekybos mastai minėtu laikotarpiu išaugo
26,9 proc. ir sudarė 54,7 mln. eurų.

Panašūs įrašai