Lietuvos
verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus savo ir Lietuvos verslo vardu
pareiškė nuoširdžią užuojautą Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber
of Commerce, ICC), įsikūrusių Paryžiuje, generaliniam sekretoriui John
Danilovich, šios organizacijos nacionalinio Prancūzijos komiteto vadovui Gérard
Worms ir Prancūzijos ambasadoriui Lietuvoje Philippe Jeantaud dėl teroro atakų
Paryžiuje.

„Lietuvos
verslo konfederacija ir visa jos atstovaujama Lietuvos verslo bendruomenė su
nerimu stebi tragiškus teroro akto padarinius Prancūzijoje, pareikalavusius
dešimčių nekaltų žmonių aukų. Reiškiame nuoširdžią užuojautą aukų artimiesiems
ir visiems Prancūzijos žmonėms“, – rašoma laiške.

Panašūs įrašai